Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Diabetes- och hjärnfunktionslabbet på Lunds universitet rekryterar en doktorand för att undersöka rollerna av hjärninsulinsignalering som kopplar metaboliska och neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen som ska genomföras kommer att fokusera på den fysiologiska rollen insulininsignering som kontrollerar astrocyt-neuron-interaktioner, på involvering av astrocyter vid tidig neuronal dysfunktion orsakad av insulinresistens, och på förmågan att ge neuroprotektion genom att rikta insulinsignalering och anslutna vägar. Labbet är anslutet till ett stort konsortium av forskargrupper vid Lunds Universitet som syftar till att reda ut patogenesen och behandlingen av diabetes och metaboliska störningar, Lunds Universitets Diabetescentrum (LUDC), EXODIAB (Excellence in Diabetes Research in Sweden) och Wallenberg Center for Molecular Medicine (WCMM), som är ett initiativ som fokuserar på regenerativ medicin.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

1. Arbetsuppgifterna innefattar planering och genomförande av experiment, insamling och analys av data, presentation av resultat vid laboratoriemöten och konferenser, skriva rapporter och forskningshandlingar, förbereda forskningsförslag, demonstration av förfaranden och handleda juniora teammedlemmar.

2. Studenten ska genomföra undersökningar om hjärnfunktion och metabolism i modeller av insulinresistens. Förutsedda metoder är:

 • Hjärnmetabolomik in vivo och ex vivo
 • Immunoblottningsmetoder på subcellulära fraktioner av hjärnvävnad eller celler
 • Histologi och immunofluorescensmikroskopi på skivor eller celler i hjärnvävnad
 • Isotopspårning för metabolisk flödesanalys in vivo, i hjärnskivor eller odlade celler

3. Studenten ska delta i tvärvetenskapliga samarbetsprojekt i laboratoriet.

4. Studenten förväntas bedriva professionell forskning och ta hand om:

 • ta ansvar för sin egen kompetens och karriärutveckling
 • hålla sig i framkant av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen inom forskningsområdet genom att kontinuerligt läsa relevant litteratur och regelbundet delta i seminarier
 • Bidra till underhåll av laboratoriet (utrustning, leveranser, reagenser, provbanker och andra tillgängliga resurser)
 • Hålla tider och deadlines
 • läsa och svara snabbt på kommunikation från handledare och teammedlemmar,
 • förbereda och delta i aktiviteter i laboratoriet och i forskningsmiljöer (laboratoriemöten, vetenskapliga seminarier, metodverkstäder, retreats)

Studenten ska delta i internationella samarbetsprojekt som så småningom kommer att innebära resor utomlands.

Kvalifikationer

Krav

Den framgångsrika sökanden ska visa starkt intresse och självmotivation inom forskningsämnet, ska ha förmåga att tänka analytiskt och kreativt och ska ha:

 • Avlagt kurser på minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på mastersnivå
 • Kunskap om kärnmagnetisk resonans (NMR) spektroskopi metoder och erfarenhet av NMR spektra bearbetning och kvantitativa analyser
 • God kunskap om hjärnfysiologi och erfarenhet av neurovetenskapliga metoder som hjärnvävnadspreparat, elektrofysiologi, extraktion av hjärnprotein och nukleinsyror
 • Erfarenhet av immunoblottning, polymeras kedjereaktion och / eller immunofluorescensmikroskopi
 • Bra presentation och skrivförmåga på engelska

Personliga attribut som krävs för positionen:

 • Motivation att bedriva forskningsmålen för vårt laboratorium
 • Möjlighet att arbeta både självständigt och i samarbete med ett tvärvetenskapligt team
 • Utmärkt potential för vetenskaplig forskning (formulering och lösning av forskningsproblem)
 • Förmåga att hålla spårbara forskningsregister (dokumentation av hypoteser, experiment och dataanalys)

Meriterande

Bedömningen av ansökan kommer också att värdera:

 • tidigare forskningserfarenhet utomlands
 • intresse för mentorskap junior studenter

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska utarbetas på engelska och innehålla:

(1) motiveringsbrev som förklarar sökandens relevanta erfarenheter och forskningsintressen, (2) curriculum vitae; (3) kopior av betyg och kursintyg; (4) kopia på sökandens magisteruppsats (eller en sammanfattande text om avhandlingen inte är färdig) (5) och rekommendationsbrev och kontaktuppgifter från minst två referenser.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1619
Kontakt
 • Joao Duarte, +46 72 452 56 31
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-07-01
Sista ansökningsdag 2019-07-31

Tillbaka till lediga jobb