Lunds universitet, Humaniora och teologi, Institutionen för arkeologi och antikens historia

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet är en av de äldsta och största arkeologiska institutionerna i Sverige, och en av de 100 främsta i världen enligt QS World University Ranking. Vi erbjuder en vital miljö för forskning och undervisning och har gjort så sedan 1805.

Institutionen består i dag av fyra ämnen: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi. Ämnena samverkar med varandra, samtidigt som de har olika idéhistorisk bakgrund och delvis arbetar med olika källmaterial, metoder och teoretiska perspektiv. Detta är institutionens styrka ur både forsknings- och utbildningssynpunkt. Våra studenter väljer därför ofta att kombinera våra olika ämnen i sina studier för att få en personligt anpassad examen.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som professor i antikens kultur och samhällsliv med placering tills vidare vid Institutionen för arkeologi och antikens historia. Ref nr: PA2019/1654

Tillträdesdag: 2021-01-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningens innehåll: prefekt Martin.Hansson, (tel 046-2227939, martin.hansson@ark.lu.se) eller studierektor Fredrik Ekengren (046-2227936 fredrik.ekengren@ark.lu.se).

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalchef Lena Kandefelt (046-222 7224; lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet är en av de äldsta och största arkeologiska institutionerna i Sverige, och en av de 100 främsta i världen enligt QS World University Ranking. Vi erbjuder en vital miljö för forskning och undervisning och har gjort så sedan 1805.

Antikens kultur och samhällsliv är ett periodstudium som bedrivs utifrån flera olika forskningsfält. Ämnet är inriktat mot de äldre Medelhavskulturerna, och tonvikten ligger på de grekiska och romerska kulturerna under historisk och förhistorisk tid, liksom vid förbindelselinjerna mellan dessa och närliggande kulturer. Ämnet är mångvetenskapligt till sin karaktär och erbjuder många olika ämnesmässiga och teoretiska ingångar. Grundläggande är att det omfattar både material- och textstudier. Den utlysta professuren vid institutionen i Lund har därför ingen särskild inriktning. Den sökande ska ha en bred kompetens utanför sitt eget specialiserade forskningsfält.

Anställningen som professor omfattar forskning inom ämnet, undervisning och handledning av doktorander samt undervisning inom grundutbildningen. Förutom samverkan med övriga ämnen vid institutionen i Lund och med ämnet antikens kultur och samhällsliv i övriga Sverige förväntas professorn samverka med de klassiska språken, samt med de svenska forskningsinstituten i Rom, Aten och Istanbul.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Mycket god vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • Mycket hög grad av vetenskapliga meriter inklusive mycket god nationell och internationell nivå som forskare.
 • Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. 
 • God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Meriterande är även:

 • Dokumenterad förmåga att initiera, leda och genomföra större forskningsprojekt
 • Dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
 • Dokumenterat väletablerat internationellt nätverk
 • Dokumenterad erfarenhet av och skicklighet i akademiskt ledarskap
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med både material- och textstudier
 • Dokumenterad bred kompetens även utanför det egna forskningsfältet

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen MyNetwork.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning. Publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1654
Kontakt
 • prefekt Martin Hansson, +46462227939, martin.hansson@ark.lu.se
 • studierektor Fredrik Ekengren, +462227936, fredrik.ekengren@ark.lu.se
 • personalchef Lena Kandefelt, +46462227224, lena.kandefelt@kansliht.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-09-27
Sista ansökningsdag 2019-12-01

Tillbaka till lediga jobb