Lunds universitet, LTH,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämne

Lunds universitet har breda, mångfacetterade och högkvalitativa aktiviteter som täcker hela livsmedels- och förpackningsindustrin, från råvaror till konsument. Vid Institutionen för Livsmedelsteknik bedrivs forskning och utbildning utifrån en teknisk och naturvetenskaplig grund, för att möta frågeställningar med en relevans för livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och andra närliggande branscher, samt systemaspekter på livsmedelsproduktion och konsumtion i samhället. Forskning och utbildning bedrivs inom huvudaspekterna produkter, processer och människan. Inom institutionen finns även den Livsmedelstekniska högskoleutbildningen som är en teoretisk 2-årig vidareutbildning för personer inom livsmedelsbranschen. Utbildningens syfte är att möta branschens behov av personer som bedömer, säkerställer och leder säker livsmedelsproduktion och livsmedelshantering utifrån vetenskaplig grund. Syftet är även att bidra med livsmedelsteknisk kompetens inom små- och storskalig livsmedelsindustri, dagligvaruhandel, storhushåll/restaurang och myndigheter. 

Särskild ämnesbeskrivning

Institutionen för Livsmedelsteknik söker nu en universitetsadjunkt i Livsmedelsteknik med huvudsaklig uppgift att undervisa inom Livsmedelsteknisk högskoleutbildning men även inom institutionens övriga kurser. En bred kunskap om livsmedelsbranschen ur ett tekniskt perspektiv, innefattande industri, offentlig sektor och myndigheter, är av stor vikt för tjänsten. Centralt är att kunna bedriva undervisning med ett brett, livsmedelstekniskt perspektiv som kan tillämpas praktiskt. Dessutom eftersträvas goda kunskaper inom kvalitetsbedömning av livsmedelshantering, både mikrobiologiska och kemiska aspekter, samt goda kunskaper inom råvarukunskap, grundläggande mikrobiologi och produktutveckling. Goda industrikontakter och kännedom om branschen är av betydelse. Tjänsten kan också komma att innefatta stöd till programledningen för Livsmedelsteknisk högskoleutbildning.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Undervisning på grundnivå och avancerad nivå.
 • Handledning av examensarbetare.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

För behörighet som universitetsadjunkt krävs:

 • Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Visad pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i livsmedelsprocessteknik.

 

Bedömningsgrunder

Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

 

Övriga meriter:

 • Mycket god kännedom om livsmedelsbranschen ur ett tekniskt perspektiv.
 • Goda kunskaper inom kemisk och mikrobiologisk kvalitetsbedömning av livsmedelshantering, råvarukunskap, grundläggande mikrobiologi och produktutveckling.

 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på svenska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1672
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2019-05-10
Sista ansökningsdag 2019-08-04

Tillbaka till lediga jobb