Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, forskargruppen för Neurofysiologi, söker en forskningsingenjör för arbete med nedanstående uppgifter. Anställningen är tidsbegränsad under ett år på heltid med tillträde 2019-07-01.

Arbetsuppgifter
Det aktuella projektet avser utveckla implanterbara elektrodkonstruktioner med mycket lokal frisättning av inflammationsdämpande och neuroprotektiva farmaka från PLGA nanopartiklar för att optimera miljön (särskilt för att undvika att mikrogliaceller belägger elektrodkontakterna).

Arbetsuppgifterna för den aktuella tjänsten inkluderar medverkan i både utveckling och tillverkning av minocyklin-innehållande-PLGA-nanopartiklar och inkorporering av dessa i gelatinöst material i de centrala delarna av nyligen utvecklade membranösa elektroder. Arbetsuppgifterna inkluderar även kirurgisk implantering av elektrod-nanopartikel konstruktioner i smådjur, utvärdering av elektrodernas elektrofysiologiska egenskaper (t.ex. signal/brus förhållande, impedans), utvärdering av påverkan på näraliggande nervcellers signalering och histologisk analys av vävnadsreaktioner mot elektroderna såsom gliacell-reaktioner och läckage från blod-hjärn-barriären. Den histologiska analysen görs med kvantitativ immunfluorescens mikroskopi och 2 fotonmikroskopi. En viktig del av arbetet innebär ansvar för författande av vetenskapliga publikationer som avses ingå i doktorsavhandling.

Kvalifikationer

Krav

Civilingenjörsexamen i kemiteknik samt godkänd fördjupningskurs i neurofysiologi och minst godkänd halvtidskontroll i biomedicinsk doktorandutbildning är krav. Mångårig erfarenhet och skicklighet i kemisk syntesverksamhet, särskilt tillverkning av minocyklin-innehållande nanopartiklar och karakterisering av bl.a. frisättningskinetik. Dessutom krävs dokumenterad skicklighet i neurohistologiska tekniker och smådjurskirurgi, samt skicklighet i tillverkning av gelatin-inbäddade elektrodkonstruktioner. För dessa uppgifter krävs dokumenterad erfarenhet av en rad tekniker som ingår i organisk kemisk syntes och karakterisering av organiska nanopartiklar samt frisättning av farmaka från dessa. Vidare krävs erfarenhet av metoder för inkorporering av nanopartiklar i gelatinösa upplösningsbara material, erfarenhet av elektronmikroskopi och ljusmikroskopi för karakterisering av nanopartiklar och elektrodytor samt av tekniker såsom dip coating för hantering av gelatinösa material.

Dokumenterad vana och skicklighet i försöksdjurskirurgi på smådjur, särskilt implantationer av elektroder i kortikala delar av hjärnan, samt erfarenhet och skicklighet i histologisk analys av vävnadsreaktioner mot implanterade elektroder särskilt immunfluorescensmikroskopi och 2-fotonmikroskopi. Dessutom krävs goda litteraturkunskaper inom området nanomedicin särskilt beträffande drogfrisättning från nanopartiklar och litteraturkunskaper inom området neuronala interfaces (ofta benämnt Brain Machine Interfaces).

Meriterande

Dokumenterad vana att arbeta i tvärvetenskaplig miljö.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-07-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1680
Kontakt
  • Jens Schouenborg, +46462227752
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-05-15
Sista ansökningsdag 2019-05-29

Tillbaka till lediga jobb