Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, forskargruppen för Neurofysiologi, söker en forskningsingenjör för arbete med nedanstående uppgifter. Anställningen är tidsbegränsad under ett år på heltid med tillträde 2019-07-01.

Arbetsuppgifter

I det aktuella projektet kommer vi att optimera de biokompatibla elektrodkonstruktioner vi tidigare utvecklat för att åstadkomma hög positionell stabilitet i såväl kortikal som subkortikal hjärnvävnad. Särskilt avses att optimera förankring av ultraflexibla elektroder i vävnaden samt att analysera påverkan på nervcellsaktivitet och vävnadsreaktioner mot elektrodimplantaten i långvariga (6 månader) studier i fritt rörliga vakna försöksdjur.

Arbetsuppgifterna för den aktuella tjänsten inkluderar medverkan i både utveckling och tillverkning av ultratunna elektroder inbäddade i gelatinösa material. Uppgifterna inkluderar också utveckling av neurokirurgisk implantationsteknik, utvärdering av elektrofysiologiska elektrodegenskaper såsom signalstabilitet, signal/brus och elektrodimpedans, utvärdering av elektrodernas biokompatibilitet inkluderande histologisk utvärdering av gliacellreaktioner, läckage från blod-hjärn-barriären och förlust av nervceller med immunfluorescens mikroskopi. Dessutom ingår att delta i utveckling av datoriserad beteendeanalys. Arbetet inkluderar ansvar för författande av vetenskapliga publikationer som avses ingå i en doktorandsavhandling.

Kvalifikationer

Krav

Civilingenjörsexamen inom nanovetenskap samt godkänd fördjupningskurs i neurofysiologi och minst godkänd halvtidskontroll i doktorandutbildning är krav. Mångårig erfarenhet av forskning inom integrativ neurofysiologi på smådjur och mångårig erfarenhet av elektrodutveckling inkluderande såväl erfarenhet av och skicklighet i hantering och konstruktionsarbete av ultratunna (mindre än 2-4 um tunna elektroder) och ultraflexibla elektrodkonstruktioner inbäddade i gelatinösa material. För dessa uppgifter krävs dokumenterad vana av en rad tekniker som ingår i elektrodtillverkning såsom laser milling, förångningsmetoder för beläggning av tex isoleringsmaterial, sputtring, plasma tvätt av elektrodytor, svep elektronmikroskopi och ljusmikroskopi för karakterisering av elektrodytor, samt av tekniker såsom dip coating för hantering av gelatinösa material.

Dokumenterad vana och skicklighet i försöksdjurskirurgi, särskilt implantationer av ultratunna (2-12 um tunna elektroder) elektroder för långvarig registrering av nervcellsaktivitet i kortikala delar av hjärnan, samt erfarenhet och skicklighet i elektrofysiologisk registrering och analys av nervcellsaktivitet från implanterade kortikala elektroder i neurofysiologiska studier på smådjur samt goda litteraturkunskaper i integrativ neurofysiologi, särskilt Brain Machine Interfaces.

Dokumenterad skicklighet och kunskap i datorbaserad analys av vävnadsresponser, särskilt immunfluorescensmikroskopi och 2-fotonmikroskopi är också nödvändiga kvalifikationer.

Meriterande

Dokumenterad vana att arbeta i tvärvetenskaplig miljö.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-07-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1682
Kontakt
  • Jens Schouenborg, +46462227752
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-05-15
Sista ansökningsdag 2019-05-29

Tillbaka till lediga jobb