Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för translationell medicin bedrivs forskning inom cancersjukdomar, hemostas, infektionsmedicin, immunologi, reproduktionsmedicin, urologi, handkirurgi, strålningsfysik och bilddiagnostik. Institutionens profilering medför att ett flertal forskargrupper bedriver translationell forskning ofta i nära samarbete med sjukvården i syfte att kunna överföra upptäckter från grundforskning till klinik. I många forskningsprojekt inom institutionens och fakultetens forskargrupper är proteinkemiska och molekylärbiologiska analyser av mycket stor betydelse och bearbetning av analysresultaten kräver allt större resurser och kunskap i bioinformatik.

Anställning
En anställning som universitetslektor tillsvidare i bioinformatik med särskild inriktning human genomik och proteomik. Anställningen är placerad tillsvidare vid institutionen för translationell medicin i Malmö (ITM).

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska etablera sin verksamhet vid ITM. Innehavaren förväntas att utöver att utveckla sin egen forskning också ta en ledande roll för att generellt förstärka den bioinformatiska kompetensen i miljön och att vidareutveckla strukturer för analys av storskaliga data. Möjligheter finns till interaktion med många av institutionens och fakultetens forskningsprojekt, både prekliniska och kliniska, vilket innefattar allt från databashantering och planering till genomförande av analyser och tolkning av resultaten (resultat som i sin tur kommer att utgöras av såväl fenotypiska data som olika omics data). Möjlighet finns till samarbete med befintliga och etablerade noder för bioinformatik. Sökanden kan bidra med kompetens och kompetensutveckling. I arbetsuppgifterna ingår främst forskning men också undervisning samt medverkan i de ledningsuppdrag som finns inom medicinska fakulteten. Anställningen innefattar forskning och undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, vilket förutsätter goda kunskaper inom ämnesområdet. Innehavaren förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som universitetslektor, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt representera ämnet nationellt och internationellt.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. 

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning).


Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet med goda resultat i forskning på nationell och internationell nivå med dokumenterad erfarenhet av bioinformatik.
Det krävs djupa kunskaper och dokumenterad erfarenhet inom statistik och storskaliga analyser av omicsdata, såsom genomik, epigenetik, transkripomik, metabolomik och proteomik. Meriterande är programmering. Meriterande är också om den sökande är läkare.

Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare. Pedagogisk skicklighet ska ha visats såväl inom undervisning som inom handledning på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Vikt kommer att fästas vid förmåga att handleda doktorander och administrativ skicklighet.

Hänsyn kommer också tas till visad förmåga till ledarskap, samarbetsförmåga samt till visad förmåga att interagera med det omgivande samhället. 

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning: https://www.medicin.lu.se/om-fakulteten-institutionerna/jobba-hos-oss/instruktioner-for-sokande-till-lararanstallningar

Övrig information
Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning. Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel: +46-46-2228084, e-post: erik.renstrom@med.lu.se och prefekt Lars Dahlin, telefon +46 -40-331724, e-post: lars.dahlin@med.lu.se
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel +46 46-222 71 11, e-post: Helene.Berggren@med.lu.se  

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden. 

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2019-09-16. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/om-fakulteten-institutionerna/jobba-hos-oss/instruktioner-for-sokande-till-lararanstallningar under rubrik Meritsammanställning och CV).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1720
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-07-04
Sista ansökningsdag 2019-09-16

Tillbaka till lediga jobb