Lunds universitet, LTH, Institutionen för maskinteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som biträdande universitetslektor i mekanisk teknologi och verktygsmaskiner med placering tills vidare vid institutionen för maskinteknologi.

Ämne: Mekanisk Teknologi och Verktygsmaskiner
Ämnet är tvärvetenskapligt och omfattar i stort de metoder, utrustningar och system som används för att på ett konkurrensmässigt sätt tillverka diskreta och fysiska produkter.

Särskild ämnesbeskrivning
Mekanisk Teknologi och Verktygsmaskiner med särskild inriktning mot hållbar utveckling och scenarioanalys av olika produktionsrelaterade utvecklingsvägar.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog samt kunna väl fungera i ett forskarlag och handledarteam för bl.a. doktorander. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning med vissa administrativa arbetsuppgifter, dock det senare i begränsad omfattning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskole-pedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:
o Forskning inom ämnesområdet.
o Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
o Handledning av examensarbetare och doktorander.
o Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
o Samverkan med näringsliv och samhälle.
o Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:
o Goda kunskaper i svenska.
o Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
o Erfarenhet som postdoktor eller relevant erfarenhet från näringsliv och/eller offentlig verksamhet.
o Erfarenhet av annan relevant forskningsmiljö än där man ska verka.
o Dokumenterad erfarenhet att kommunicera med industrin och det omgivande samhället.
o Goda kunskaper om industrins förutsättningar och kunskapsbehov.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:
o God förmåga att utveckla och genomföra forskning inom ämnesområdet.
o Erfarenhet från undervisning och visat god pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:
o Erfarenheter från samverkan med stora forskningsinfrastrukturer.
o Erfarenheter att sprida framtagna forskningsresultat samt applicera dessa inom nya ämnesområden eller nya branscher.
o Goda administrativa färdigheter.


Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga bland annat inom forskarlag, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 4 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan:
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1768
Kontakt
  • Aylin Ahadi, +46 46 2223039, aylin.ahadi@mek.lth.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2019-05-27
Sista ansökningsdag 2019-06-16

Tillbaka till lediga jobb