Lunds universitet, Institutionen för strategisk kommunikation

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för strategisk kommunikation bedriver Sveriges största utbildnings- och forskningsverksamhet inom forskningsfältet strategisk kommunikation. Institutionen är dessutom en av de största enheterna inom området i Europa. Verksamheten är lokaliserad till Campus Helsingborg, som präglas av Lunds universitets genuinitet placerad i en ung och dynamisk miljö med tvärvetenskapligt tänkande. Kännetecknande för verksamheterna vid Campus Helsingborg är också en stark samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet inom såväl utbildning som forskning.

Institutionen för strategisk kommunikation erbjuder utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom ramen för tre eftersökta utbildningsprogram. I dagsläget har institutionen knappt 25 anställda och utbildar cirka 330 studenter på helårsbasis. Vid institutionen bedrivs framgångsrik forskning inom flera områden, t.ex. kriskommunikation, varumärkesprocesser, offentlig diplomati samt nya medier och demokrati. Forskningsmiljön är fortsatt på stark framväxt och präglas av livaktiga internationella kontakter där ämnesövergripande initiativ välkomnas. Arbetsmiljön vid institutionen kännetecknas bland annat av arbete i lärarlag, aktivt arbete med strategi- och utvecklingsfrågor och en internationell miljö där engelskan utgör ett naturligt inslag i vardagen.

Ämnesbeskrivning
Strategisk kommunikation behandlar studier av organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande mål. Forskningen ska belysa, skapa förståelse för och kritiskt granska de kommunikationsprocesser som styr och formar organisationer i vårt samhälle. Strategisk kommunikation bygger på internationellt etablerad forskning inom public relations, organisationskommunikation och marknadskommunikation, och kan utforskas ur såväl samhälls-, organisations- som individperspektiv.
För mer information, se http://www.isk.lu.se

Arbetsuppgifter
Projektassistentens uppgift är huvudsakligen att bistå ett av institutionens forskningsprojekt, vilka rör området forskningskommunikation. Dina arbetsuppgifter består exempelvis av datainsamling, genomförande och transkriberingar av intervjuer, bearbetning och analys av såväl kvalitativt som kvantitativt material, genomförande av litteraturöversikter samt administrativa uppgifter relaterade till forskningsprojekt.

Intresse av forskning och ett varierat arbete gör arbetet stimulerande och utvecklande. Tjänsten innebär en utmärkt möjlighet för den som är intresserad av forskning och eventuellt tänker sig en fortsatt karriär inom akademin.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har pågående eller avslutade studier på mastersnivå i strategisk kommunikation. Kandidatexamen inom strategisk kommunikation eller närliggande ämne är ett krav.

Arbetet som projektassistent kräver en förmåga att utföra ett självständigt, noggrant och systematiskt arbete. Du måste dessutom ha en god förmåga att analysera och sammanställa större mängder empiriskt material. Du bör därtill vara en god skribent som med lätthet kan författa olika slags texter, från forskningsrapporter och litteraturöversikter till texter på vår hemsida. Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i skrift är ett krav. Vi ser dessutom god samarbetsförmåga och förmåga att prioritera och planera sitt arbeta som viktigt för denna tjänst.

Bedömningsgrunder
De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är den sökandes studieprestationer. Studier eller dokumenterad erfarenhet av forskningskommunikation, förändringskommunikation, ledarskap och medarbetarskap. Vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan ska innehålla:
1. Personligt brev med motivering till intresse för anställning som projektassistent
2. CV/Meritförteckning

Kopior på betyg och intyg samt utdrag ur LADOK tar Du med vid en eventuell intervju.

Anställningsform Visstidsanställning kortare än 3 månader
Anställningen avslutas
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75-100, 2-3 månader
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1822
Kontakt
  • Mats Heide, 0730-799 567
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-05-14
Sista ansökningsdag 2019-05-26

Tillbaka till lediga jobb