Lunds universitet, Med fak, Institutionen för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Laboratoriet för RNA och stamcellsbiologi ingår i Lunds Stamcellscentrum, ett internationellt rankat forskningscenter inom de strategiska områdena stamcellsbiologi och regenerativ medicin vid Lunds universitet, Skandinaviens största institution för utbildning och forskning. Vår forskning fokuserar på nya post-transkriptionella aspekter av genuttryckskontroll i stam- och cancerceller på molekylär, cellulär och organismisk nivå. Specifikt är vi intresserade av den molekylära grunden genom vilken RNA-modifieringar reglerar genuttryck under utveckling och cancer.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Det övergripande målet med projektet är att studera funktionen av RNA-modifierande enzymer i stam- och cancerceller. Vårt laboratorium har nyligen upptäckt nya roller för RNA pseudouridin modifieringar i kontroll av små RNAs som påverkar proteinsyntes och stamcellsdifferentiering. De specifika målen är: (1) karaktärisera molekylära maskiner som är ansvariga för biogenes och funktion av stamcellerassocierade små RNA, (2) reda ut regulatoriska vägar som reglerar specifika RNA-pseudouridinsyntaser i stamceller och (3) studera effekterna av förändrad RNA-modifiering i humana embryonala och hematopoetiska stamceller.

Kvalifikationer - krav

Sökanden ska ha en master i biomedicinsk genetik, biokemi eller motsvarande. Sökande ska ha dokumenterad tidigare erfarenhet av proteinproduktion, RNA-arbete (in vitro transkription, radiomärkning, EMSA, primerförlängning, nordlig blotting), standardmolekylära biologitekniker (t.ex. kloning, RT-qPCR, gelelektrofores, western blotting) och cryo-elektronmikroskopi. Sökande förväntas arbeta självständigt såväl som en del av ett forskargrupp. Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga i engelska krävs.

Kvalifikationer - önskvärt

Erfarenhet av kristallografisk datainsamling och makromolekylär kristallisationssökning är mycket meriterande. Sökande bör ha förmåga att förbättra etablerade modeller, protokoll och / eller utveckla nya metoder.

Stor vikt kommer att hållas vid personlig lämplighet.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-11-30
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-06-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1841
Kontakt
  • Cristian Bellodi, +46462223054
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-05-14
Sista ansökningsdag 2019-05-27

Tillbaka till lediga jobb