Sociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Sociologiska institutionen i Lund består av tre samhällsvetenskapliga discipliner, pedagogik, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för samtliga tre discipliner är att de alla försöker förstå och förklara hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar därmed empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, handledning och examination inom i synnerhet kandidatprogrammet i Personal- och arbetsliv och Beteendevetenskapliga programmet, men också inom fristående kurser i sociologi och pedagogik, samt i kvalitativ metod. Undervisningen och examinationen bedrivs företrädesvis på grundnivå och inom kurser där institutionen medverkar i utbildningsprogram som bedrivs i samarbete med andra institutioner. I arbetsuppgifterna kan också ingå helkursansvar.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi eller pedagogik och har visat pedagogisk skicklighet. Behörighet- och bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns i föreskrifter rörande anställning av lärare. Vid tillsättningen kommer hänsyn även att tas till de synpunkter om tillsättning av läraranställningar som finns i den för Lunds universitet antagna Strategiska planen; http://www.lu.se/o.o.i.s/4198

Övriga krav och meriter

Sökande ska ha mycket goda kunskaper inom området arbetsliv och organisation. Sökande ska också ha erfarenhet av att undervisa och handleda uppsatser inom området arbetsliv och organisation. Sökande bör ha erfarenhet av att ha haft kursansvar på grundnivå och vana vid att undervisa stora studentgrupper är meriterande.

Sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska krävs därför i såväl tal som skrift. Dokumenterad undervisningsportfölj och styrkta pedagogiska meriter är ett krav. Sökande ska också kunna uppvisa god förmåga att samarbeta.

Bedömningsgrund

Särskild vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Den sökandes förmåga att planera, utveckla och genomföra utbildning inom kandidatprogrammen i Personal- och arbetsliv samt Beteendevetenskapliga programmet anses mycket viktigt.

Bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Föreskrifter för anställning av lärare vid Lunds universitet
http://www5.lu.se/upload/regelverket/personalfragor/Foreskrifter_rorande_anstallning_av_larare20130615.pdf

Kontaktuppgifter för anställningen

Jan Olof Nilsson, Studierektor för grundutbildningen, Sociologiska institutionen - tel. +46 46 222 88 30.

Sista ansökningsdag

14 juni 2019. 

Ansökningsförfarande

Till ansökan bifogas meritförteckning, kopior/intyg av betyg, antalet undervisningstimmar fördelat på lärosäte, skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt två referenspersoner som kan intyga pedagogisk skicklighet.

Vid tillsättningen sker ingen extern sakkunnigbedömning varför enbart en förteckning över publicerade skrifter inlämnas. På begäran kan ansökan kompletteras med dessa skrifter.

Vikariatet avser 1 år. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Inskickade handlingar återlämnas efter begäran eller gallras, två år efter anställningsbeslutet vunnit laga kraft. Ansökningshandlingar återlämnas inte till den som anställts eller till dem som överklagat anställningsbeslutet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 190815
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1881
Kontakt
  • Jan-Olof Nilsson, +46462228830
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +4646222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +4646222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, +4646222 93 66
Publicerat 2019-05-20
Sista ansökningsdag 2019-06-14

Tillbaka till lediga jobb