Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper Lund och avdelningen för ortopedi, enheten för klinisk epidemiologi söker en doktorand. Anställningen är tidsbegränsad till 4 år.

Arbetsuppgifter:

Projektet ”Tillämpad bioinformatik vid artros” avser tillföra ny kunskap och utveckla metoder för att analysera och studera proteomikdata vid ledsjukdomen artros. Resultaten kommer även att kopplas mot bl.a. histologi och data från olika imaging-metoder (magnetkamera, mikro-CT etc) för att på så sätt öka förståelsen för de tidiga sjukdomsprocesserna, identifiera möjliga biomarkörer samt nya mål för läkemedelsutveckling. I arbetsuppgifterna ingår programmering, bearbetning av data, analysera, hålla presentationer samt skriva vetenskapliga artiklar för publicering och till avhandlingen. Ingen institutionstjänstgöring eller undervisning är planerad.

Kvalifikationer

Krav:

  • Mastersexamen i bioinformatik.

Meriterande:

  • Tidigare erfarenhet från arbete med proteomikdata från menisk, brosk och ledvätskor med inriktning artros är särskilt meriterande, t. ex. från tidigare examensarbete.
  • Erfarenhet av programmering i R, Python och databashantering är också starkt önskvärd.
  • Goda kunskaper i både svenska och engelska.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen. administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-08-19 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1913
Kontakt
  • Martin Englund, +46 17 13 94
  • Emmy Heidenblad, +46 222 83 47
Publicerat 2019-05-28
Sista ansökningsdag 2019-06-18

Tillbaka till lediga jobb