Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Projektbeskrivning

Sav-sugande bladlöss utgör ett globalt hot mot jordbruksgrödors produktivitet genom att åstadkomma direkta skador och näringsbrist i värdplantorna, men också genom att fungera som vektorer för växtpatogener som virus. Forskningsprojektet syftar till att konstruera bladlusmotstånd i växter genom genetisk överföring av den biosyntetiska vägen för iridoider, feromoner som attraherar insekter som äter bladlöss, i grödor som raps och kamelina. Kvinnliga bladlöss producerar iridoid feromoner för att locka hannar till plantorna som de koloniserar. Pheromonerna lockar dock även insekter som guldögonsländor (Chrysoperla sp.) som effektivt ska minska bladlöss populationer.

Dessutom har iridoider visats ha en rad fördelaktiga egenskaper för människor, inklusive antiinflammatoriska och anti-cancer effekter. Konstruerade växter som producerar signifikanta mängder iridoider kan således fungera som biofabriker av farmaceutiskt relevanta föreningar. Sammantaget ger detta projekt lovande vägar för avsevärda förbättringar av bladlusresistens och iridoidproduktion i växter, samtidigt som vi bidrar till vår grundläggande förståelse för tekniska nya vägar i växtarter.

Projektet syftar till att

1) Utveckla växter som är attraktiva för insekter som äter bladlöss genom genetisk överföring av iridoid biosyntes

2) Isolering och kvantifiering av iridoider och intermediärer för att utvärdera växtkapacitet som biofabrik

3) Bedömning av effekten av plastid störningar på plastidbiogenes och funktion

Kvalifikationer

• Mastersexamen inom molekylär biologi, biologi eller liknande, med erfarenhet inom molekylärbiologi, genetik eller växtfysiologi.
• God förmåga att uttrycka sig på engelska både i tal och i skrift, svenska är meriterande.
• Driven med god förmåga att arbeta både självständigt och som del av en grupp.
• Erfarenhet av arbete med Arabidopsis thaliana eller andra Brassicaceae är meriterande.
• Praktisk erfarenhet med molekylära och biokemiska tekniker som genotypning, sekvensering, bioinformatik, PCR, RNA-arbete, kloning, liquid chromatography eller mass spectrometry är meriterande.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Så snart som möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1914
Kontakt
  • Olivier Van Aken, +46 46 222 94 13, olivier.van_aken@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-05-29
Sista ansökningsdag 2019-07-22

Tillbaka till lediga jobb