Lund University, Faculty of Social Sciences , Sociology of Law Department

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Rättssociologi är ett samhällsvetenskapligt ämne som har relationen mellan rätt och samhälle som studieobjekt. Rättssociologin studerar rättssystemets samhälleliga grunder och konsekvenser, men den intresserar sig också för informella normer. Ämnet framhåller vikten av utomrättsliga faktorer i samband med rättsligt beslutsfattande och för konfliktlösning. 1972 inrättades rättssociologi som självständigt ämne i Sverige i och med inrättandet av den första professuren vid Lunds universitet. Ämnet bygger idag på spänningen mellan statens formella lagstiftning och informell normbildning i exempelvis det civila samhället. Forskning bedrivs inom fält som gender och diskriminering, cybervärlden, utbildning, välfärd, rättskultur och juridiskt beslutsfattande.

Institutionen erbjuder kurser i rättssociologi på alla utbildningsnivåer inklusive doktorsexamen. Rättssociologi ingår även i kandidatprogrammet i kriminologi och höstterminen 2016 startades ett nytt internationellt mastersprogram. Rättssociologiska institutionen vinnlägger sig om att samverka över ämnesgränser och disciplingränser och har också goda kontakter med praktiker och myndigheter. Enheten har rankats högt i kvalitetsutvärderingar och har en hög andel externfinansiering. Goda internationella kontakter är viktiga och en stor andel av de yngre forskarna är idag internationella.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i rättssociologi generellt på alla nivåer. Undervisningen sker på svenska och på engelska. 

Behörighet

Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i föreskrifter för anställning av lärare vid Lunds universitet (http://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/lunds-universitets-anstallningsordning.pdf).

Behörighetskrav är avlagd doktorsexamen i rättssociologi eller motsvarande, dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt dokumenterad samarbetsförmåga. Den sökande skall vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.

Redan från anställningens början är förmåga att undervisa på svenska eller något annat skandinaviskt språk ett krav.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen. Vid prövningen kommer följande grunder att beaktas.

God nationell och internationell nivå som forskare; god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder; förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen; förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet; förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet; mycket god samarbetsförmåga.

Kontaktuppgifter för anställningen

Matthias Baier, prefekt, institutionen för rättssociologi.

Tel: 046-222 73 33

Mail: matthias.baier@soclaw.lu.se

Sista ansökningsdag är den 4 juli 2019. 

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar, i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas till: Registrator, Lunds universitet, Box 117, 221 00 LUND. Diarienummer ska anges i samband med handlingar som skickas via post. Ansökan ska innehålla meritförteckning och övriga handlingar som sökande önskar belysa för aktuell anställning.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Inskickade handlingar återlämnas efter begäran eller gallras, två år efter anställningsbeslutet vunnit laga kraft. Ansökningshandlingar återlämnas inte till den som anställts eller till dem som överklagat anställningsbeslutet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1928
Kontakt
  • Matthias Baier, +46462227333
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-07-04

Tillbaka till lediga jobb