Lunds universitet, Medicinska fakulteten, MedCUL

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Enl 5 kap 10 § Högskoleförordningen (HF) kan bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå anställas som amanuens.

MedCUL är medicinska fakultetens Centrum för Undervisning och Lärande. Vi erbjuder kompetensutveckling inom undervisning och lärande. Vi verkar för att utformning av, beslut om och genomförande av utbildning ska vila på aktuellt internationellt kunskapsläge inom utbildningsområdet.

Arbetsuppgifter: Som amanuens vid MedCUL tillhör man ett team med amanuenser och lärare. Arbetet består av pedagogiskt utvecklingsarbete tillsammans med lärare och studentkollegor vid fakultetens program. Arbetet kommer att omfatta att delta i planeringsarbete samt medverkan i utveckling av systematik och organisation kring implementering av nytt digitalt stöd inom utbildningarna. Det kan innebära att organisera och moderera möten, sammanställa och koordinera utvärdering av material, utbildningsinsatser med studenter och annat förberedelsearbete som ska ligga till grund för kompetensprogression. Jobbet ger en inblick i akademiskt arbete med planering, genomförande och utvärderingsfaser. Arbetet kan också omfatta att delta i utredning, planering och genomförande av kurs inom breddad rekrytering.

Vi tror att arbetet utöver fördjupande kunskaper kring lärande också kan berika dina möjligheter att utveckla ett kritiskt förhållningssätt, analysförmåga och få träning i att organisera och leda möten. Vi letar framför allt efter personer som har intresse för lärande och möjlighet till extraarbete vid sidan av studierna.

Kvalifikationer: En förutsättning för att kunna bli anställd som amanuens är att vara antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå enligt 5 kap 10 § HF. Du ska helst vara aktivt studerande på något av medicinska fakultetens 3-4-åriga utbildningsprogram termin 3 eller högre, alternativt termin 1-2 på något av fakultetens mastersprogram. Det är värdefullt men inte nödvändigt med erfarenhet från VFU/VIL/klinisk praktik. För att klara den varierande arbetsbelastningen är det viktigt att du har klarat dina studier hittills utan att ha blivit omregistrerad på någon kurs, eller har rester kvar från tidigare kurser. Du ska vara intresserad av lärande och utbildning på ett djupare plan och i hur studentinflytande kan ta sig uttryck i en möjlighet att ta ansvar för den egna utbildningen. Du bör också vara intresserad av att engagera dig i utvecklingsarbete och genomförande av dessa inom fakultetens utbildningsprogram. Du bör vara nyfiken på och villig att lära dig nya digitala system. Du kommer att få arbeta med planeringsarbete och får tillsammans med andra amanuenser organisera delar av ditt arbete. Tidigare erfarenhet av att leda eller jobba med projekt är värdefullt men inte nödvändigt. Din roll kommer att bestå av arbete nära dina studentkollegor samt att samverka med lärare och annan personal. Du bör ha lätt för att kommunicera både i tal och skrift. Du kommer att arbeta i ett team, samarbetsförmåga och flexibilitet är därför mycket viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Villkor
Anställningarna gäller för en period om 6 månader (190801-200131) med goda möjligheter till förlängning.

Lön enligt avtal.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, utdrag ur LADOK eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-01-31
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 8
Sysselsättningsgrad 10 - 20 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1935
Kontakt
  • Christina Gummesson, +46462223784
Publicerat 2019-05-22
Sista ansökningsdag 2019-06-13

Tillbaka till lediga jobb