Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Statistiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Statistiska institutionen sysselsätter cirka 15 forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen bedriver forskning i finansiell statistik, multivariat analys, tillämpad forskning inom samhällsvetenskap och stokastiska modeller och beräkningsstatistik.

Mer information finns på institutionens hemsida: http://www.stat.lu.se/en/research.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. Arbetet innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på statistiska institutionen Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid.

Statistiska institutionen vid Lund universitet utlyser en (1) doktorandtjänst. Doktoranden kommer bedriva forskning inriktad mot statistik modellering av entreprenörskap och projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

Det finns två huvudinriktningar för projektet:

 • Longitudinell modellering av tillväxt för uppstartsbolag. Vilka faktorer påverkar om ett företag växer sig stort, förblir litet eller upphör? För att analysera dessa faktorer kommer man använda sig av statistik modellering med Gömda Markov kedjor och latenta processer.
 • Undersökning av gruppdynamik inom uppstartsbolag. Hur fungerar relationen mellan hur individer mår och hur en grupp mår? För att beskriva dessa relationer kommer man använda metoder som Strukturell ekvationsmodellering, multinivå-modeller och regulariseringsmetoder som t.ex. LASSO för att hitta de viktiga faktorerna som länkar samman dynamiken på grupp- och individnivå.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

(Högskoleförordningen 7 kap, 39 §)

Särskild behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se http://staff.lusem.lu.se/phd-studies/phd-programmes.

Övriga krav

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Sökande förväntas ha erfarenhet inom ett av två programmeringsspråken Python eller R.

Kunskap inom ekonometri, linjär algebra, tidsserieanalys och Multivariat statistik är meriterande.

Bedömningsgrund 

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. 

Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmågan som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år vid heltidsstudier.

Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100 (Högskoleförordningen 5 kap).

Ansökningsförfarande

Anställningen som doktorand söks online: http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning.

Ansökan ska helst skrivas på engelska.

Till ansökan ska bifogas:

 • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen.
 • Curriculum Vitae.
 • Betyg och examensbevis.
 • Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
 • I förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå.
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.
 • Referenser.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1972
Kontakt
 • Krzysztof Nowicki, 046-222 89 18, krzysztof.nowicki@stat.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-05-28
Sista ansökningsdag 2019-06-12

Tillbaka till lediga jobb