Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.


På läkarprogrammets termin 2 och 3 (Rörelse och neurovetenskap LÄKC21 och Homeostas LÄKC31) ges ett antal olika gruppövningar vars syfte är att hjälpa studenterna få ökad förståelse av kursernas innehåll. Dessa gruppövningar innefattar 1) modelldemonstrationer, där anatomiska strukturer som ingår i kursen förevisas på modeller, 2) laborationer, där olika fysiologiska parametrar studeras för att ge studenterna en ökad förståelse för dessa samt 3) mikroskoperingsövningar, där de histologiska strukturerna på de olika organ som ingår i respektive kurs förevisas.

Arbetsuppgifter

Arbetet amanuens innefattar att handleda studenter inom det givna ämnet. Det kan även innebära att man har ett utökat ansvar som t.ex. laborationsansvarig, att man deltar i förberedelser inför terminsstart samt rutinmässiga förberedelse av övningar, formulering av tentamensfrågor eller i utvecklingsarbete av övningen som kan innefatta ex. uppdatering av kompendium. Man skall dessutom medverka på de möten som hålls för att hålla sig uppdaterad. Vi tror att arbetet ger dig möjlighet att utveckla din pedagogiska förmåga och tränar ditt ledarskap. Vi letar framför allt efter personer som har kunnande och intresse för att lära ut och har möjlighet att lägga tid på detta under terminstid.

Kvalifikationer 

En förutsättning för att kunna blir anställd som amanuens är enligt 5 kap 10 § HF att vara antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Du ska vara aktivt studerande på läkarprogrammet termin 3 eller högre. Du skall ha minst en termins tidigare erfarenhet av att handleda studenter på T2/T3 under laboration, modelldemonstration eller mikroskoperingsövning. Tidigare erfarenhet av att undervisa och leda modelldemonstrationer i anatomi, mikroskoperingsövningar eller laborationer på läkarutbildningen är nödvändigt

Det är värdefullt men inte nödvändigt med erfarenhet från VFU/VIL/klinisk praktik.

 För att klara den varierande arbetsbelastningen är det viktigt att du har klarat dina studier hittills utan att ha blivit omregistrerad på någon kurs, eller har rester kvar från tidigare kurser.

För de undervisningsmoment som avser histologi på RON måste ett särskilt prov, som visar att man har tillräckliga praktiska kunskaper, klaras av.

Villkor 

Tidsbegränsad anställning på deltid 1 år med eventuell möjlighet till förlängning.

Antal lediga befattningar är 20-30 stycken.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 29
Sysselsättningsgrad 3 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1994
Kontakt
  • Katrin Mani, 046-222 40 77
  • Catarina Rippe, 046- 222 77 95
  • Uwe Rauch, 046-222 49 85
  • Saema Ansar, 046-222 06 03
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-06-12
Sista ansökningsdag 2019-06-26

Tillbaka till lediga jobb