Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, forskargruppen för kemisk biologi, söker en forskningsingenjör för en tidsbegränsad anställning under ett år på 50 %.

Forskargruppen behöver förstärkning i form av vetenskaplig expertis med avseende på benfiskhjärnans (zebrafisk) funktionella anatomi, tillhörande experimentella metoder att utröna förändringar i hjärnan, kombinerad med teknisk expertis avseende avancerad ljusmikroskopi (främst fluorescens- och konfokalmikroskopi) och provberedning för synkrotronbaserad röntgenfluorescens, samt experimentella metoder för administration av polymerer och följande detaljerad lokalisation av de administrerade polymererna i fiskhjärnan.

Arbetsuppgifter

Laborativa arbetsuppgifter: ex vivo experiment på dissekerad nervvävnad från zebrafisk; in vivo intracerebrala injektioner av polymerer i zebrafisk; lesioner av stjärtfena samt utvärdering av regeneration av perifera nerver; fixering av vävnad och histologiskt arbete; applikation av fluorescerande biomarkörer; fluorescens-, konfokal-, och light-sheet-mikroskopi, provberedning för röntgen-fluorescensanalys.

Utvärdering, analys, sammanställning av data; självständigt genomföra fluorescensmikroskopiska analyser av neuroanatomisk lokalisation av polymerer på cellulär och subcellulär nivå, särskilt med avseende på deras förhållande till specifika funktionella system i fiskhjärnan och i regenererande nerver i stjärtfenan.

Kvalifikationer

Krav

 • Doktorsexamen i structural zoologi
 • Flerårig postdoktoral erfarenhet av neurobiologisk forskning, särskilt med avseende på mikroskopisk analys av benfiskars centrala nervsystem
 • Flerårig praktisk och teoretisk erfarenhet av dissektion av vävnad och organ från benfiskar, histologiska arbetsmetoder, multiplex immunofluorescens och immunohistokemi, fluorescerande biomarkörer, avancerad mikroskopi (ssk. fluorescens- och konfokalmikroskopi), digital bildbehandling och bildanalys, och dessa metoders applikation på analys av nervvävnad från benfiskar.
 • Erfarenhet av provberedning av biologiskt material för röntgenfluorescensanalys.
 • Djupgående kunskaper i benfiskars neuroanatomi

Meriterande

 • Flerårig erfarenhet av ledning av forskningsprojekt
 • Erfarenhet av transmissionselektronmikroskopi
 • Breda kunskaper inom ryggradsdjurens cell- och organismbiologi

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2017
Kontakt
 • Roger Olsson, +46 76 887 42 17
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-05-29
Sista ansökningsdag 2019-06-12

Tillbaka till lediga jobb