Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Arbetsuppgifter Avdelningen för fasta tillståndets fysik söker nu en forskare som kommer att ha ansvar för att genomföra ett forsknings- och processutvecklingsprojekt inom nanoimprintlitografi och dess tillämpningar. Projektet innefattar experimentella studier av nya fabrikationsmetoder för nanoimprintmallar med strukturer mindre än 10 nm, genom att använda både additiva och subtraktiva tillvägagångssätt. Dessa metoder kan inkludera, men är ej begränsade till, block-copolymerlitografi och andra ”bottom-up”-metoder i kombination med torretsning, sekventiell infiltrationssyntes eller andra passande tekniker. En annan uppgift i projektet är att undersöka och utveckla möjliga metoder för överföring av mönster med ultrahög upplösning från den pressade resisten till ett hårt substrat. Detta är ett nödvändigt steg för olika komponenttillämpningar. De konventionella metoderna för mönsteröverföring, till exempel ”lift-off”-tekniker, kan fungera dåligt vid väldigt små skalor. Reproducerbarhet blir svåruppnåeligt vid sådana dimensioner och kan ses som en av flaskhalsarna för nanofabrikation under 10 nm.

Projektet är främst av experimentell karaktär och kommer att rikta sig mot de ovan nämnda utmaningarna. Projektets resultat förväntas användas av andra forskningsgrupper och Lund Nano Lab. Projektet innefattar också nära samarbete med andra forskare, såväl inom som utanför avdelning för fasta tillståndets fysik och NanoLund.

Ansvarsområden inkluderar:

 • Systematiskt arbete med olika fabrikations- och karaktäriseringstekniker, såsom nanoimprint- och elektronstrålelitografi, torretsning, atomskiktsdeponering, ellipsometri och andra metoder.
 • Analys av erhållna resultat och författande av rapporter. Deltagande i författande av forskningartiklar.
 • I nära samarbete med andra forskare och forskningsingenjörer vid Lund Nano Lab bereda detaljerade specifikationer för de nyutvecklade processerna.
 • Utveckling och beredande av prover med nanoimprint- och elektronstrålelitografi för gällande och övriga projekt.

Krav för anställningen

 • Avlagd doktorsexamen i nanoteknologi, materialvetenskap eller liknande utbildning.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. God förmåga att skriva teknisk dokumentation på engelska.
 • Praktisk erfarenhet av nanoimprintlitografi, elektronstrålelitografi och torretsning.
 • Praktisk erfarenhet av sveptunnelmikroskopi.
 • Kunskap om grundläggande halvledarprocessning.
 • Utmärkta kommunikationsfärdigheter och ett lagorienterat förhållningssätt.

Meriterande för anställningen

 • Praktisk erfarenhet av halvledarprocessutveckling.
 • Erfarenhet av deponeringsmetoder (förångning, kemisk gasfasdeponering, atomskiktsdeponering)
 • Erfarenhet av atomkraftsmikroskopi.
 • Förmågan att använda komplicerad processutrustning.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. Vi förväntar oss att du är självmotiverad och har förmåga att prioritera arbetsuppgifter. I urvalet av kandidat kommer stor vikt läggas vid praktisk erfarenhet och förmåga att producera pålitligt experimentella resultat.

Med denna rekrytering hoppas vi samla den kunskap som krävs för att uveckla nanoimprintinfrastrukturen och utveckla ny processningsexpertis vid LNL för användning i flera forskningsprojekt.

Villkor Tidsbegränsad anställning, 100 %, t.o.m. 2019-12-31 med start snarast möjligt.

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-12-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2067
Kontakt
 • Ivan Maximov, +46462223185
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-06-11
Sista ansökningsdag 2019-06-25

Tillbaka till lediga jobb