Lunds universitet, Humaniora och teologi, Filosofiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Filosofiska institutionen har c:a 70 anställda. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i tre ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Ämnena är till stor del självständiga med avseende på forsknings- och utbildningsinriktningar men det finns också täta samarbeten mellan dem. Se institutionens hemsida för information om aktuell verksamhet.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

Forskare

Period: 2019-08-01 tom. 2020-02-29 eller enl. ök

Heltid 100%

Forskare i Kognitionsforskning vid The Choice Blindness Lab, Lunds Universitet

The Choice Blindness lab vid avdelningen för Kognitsionsforskning studerar frågor som rör självkunskap och introspektion vid mänskligt beslutsfattande. Fokus för den utlysta tjänsten skulle vara att studera självkunskap i relation till emotioner uttryckta i den mänskliga rösten. Tjänsten är finansierad av ett anslag från Crafoordska Stiftelsen.

 

Bakgrund

Den utlysta tjänsten faller inom ramen för ett generellt forskningsprogram som rör gränserna för mänsklig självkunskap och introspektion. Vad vet vi om oss själva egentligen, och hur når vi fram till denna kunskap? Den huvudsakliga frågeställning som skall behandlas är i vilken utsträckning vi är medvetna om vilka emotioner vi uttrycker när vi talar.

Den mänskliga rösten bär inte bara våra ord utan även känslan i det vi säger. På så vis är rösten ett av våra främsta kommunikativa redskap: när den höjs, sänks, sprudlar eller spricker så både informerar och påverkar vi dem som lyssnar. Men givet de starka emotionella krafter som ryms i våra röster är det viktigt att fråga sig hur medvetna vi är om de signaler vi sänder ut. Styrs och övervakas emotioner i tal på liknande sätt som när vi utför andra handlingar? Eller är det en till stora delar omedveten process, där vi i sin tur påverkas av att höra oss själva tala?

För att undersöka detta har vi konstruerat en digital experimentplattform som i realtid kan förändra den emotionella färgen i en talares röst för att exempelvis få den att låta mer glad, ledsen eller rädd. Dessa förändringar kan också regleras till en nivå där externa bedömare med enkelhet kunde uppfatta och kategorisera den emotionella förändringen i rösten, samtidigt som talaren själv inte upptäcker att rösten blir manipulerad. Detta gör det möjligt för oss att studera emotionell signalering och självkunskap på vis som det aldrig har studerats förut. Till exempel, i vilken utsträckning lyssnar vi på den emotionella färgen i vår röst när vi återberättar en tidigare upplevelse, och vad kan detta har för påverkan av minnet av denna upplevelse när vi försöker minnas den vid ett senare tillfälle? Och i en social kontext, när två personer förhandlar eller försöker komma överens, hur påverkas interaktionen av den emotionella signal som förmedlas genom våra röster? Eller när vi diskuterar ett beslut, påverkas utfallet av den emotionella färg med vilken de olika alternativen beskrivs?

 Denna typ av studier skulle belysa om vi aktivt lyssnar till vår egen röst för att förstå vad vi vill, och i vilken utsträckning vi är medvetna om denna process.

 

 

För mer information om The Choice Blindness Lab:

https://www.lucs.lu.se/choice-blindness-group/

 

För mer information om plattformen för röstmanipulation, se:

http://cream.ircam.fr/?p=44

 

Ämnesområde

Kognitionsforskning

 

Arbetsbeskrivning

Den sökande bör ha en stark bakgrund inom ljud och röstbearbetning, samt dokumenterad erfarenhet av att designa och utföra psykologiska experiment. Tidigare erfarenhet av att ljudplattformen DAVID skulle betraktas som en stark merit. Tjänsten är på en postdoktoral nivå.

 

När tjänsten sökes ska även projektplan om minst 3 sidor bifogas.Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2081
Kontakt
  • Petter Johansson, https://www.ht.lu.se/kontakt/forskare/
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-06-11
Sista ansökningsdag 2019-06-24

Tillbaka till lediga jobb