Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som biträdande universitetslektor i konstruktionsteknik med placering tills vidare vid institutionen för Bygg- och miljöteknologi, avdelningen för konstruktionsteknik.

Ämne
Konstruktionsteknik med inriktning på beständighet av bärande träkonstruktioner

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet konstruktionsteknik behandlar principer för dimensionering och utformning av konstruktioner för såväl byggnader som broar och anläggningar. Ämnet innehåller dels en allmän materialoberoende del som gäller laster, säkerhetsfrågor, krav, byggnaden som system, informationsöverföring med mera, dels en materialberoende del som omfattar konstruktioner av främst trä, betong och murverk. Forskningen inom anställningen är huvudsakligen inriktad på fuktförhållanden i trä och dess påverkan på den biologiska nedbrytningen av träkonstruktioner. Innehavande bör därför ha erfarenhet inom modellering av fuktförhållanden, fuktmätning samt goda kunskaper om förhållandet mellan fukt och livslängd i träkonstruktioner. Innehavande ska dessutom delta i forskningsprojekt inom området energieffektiva och beständiga byggnadsskal, med tillämpning på både biobaserade och oorganiska material. Forskningen är tvärvetenskaplig och bör genomföras i samarbete med t ex byggnadsmaterialvetenskap.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:
• Forskning inom ämnesområdet.
• Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
• Handledning av examensarbetare och doktorander.
• Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
• Samverkan med näringsliv och samhälle.
• Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:
• Goda kunskaper i svenska och mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
• Dokumenterad kunskap om och erfarenhet av utförande av träbaserade konstruktioner och konstruktionsdetaljer med hänsyn till krav på livslängd

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:
• God förmåga att utveckla och genomföra forskning.
• Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:
• Viss erfarenhet inom undervisning inom ämnesområdet Konstruktionsteknik
• Visad god förmåga att självständigt planera, genomföra, publicera och analysera vetenskapliga studier inom ämnesområdet

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 4 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan:
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:
http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i Konstruktionsteknik

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:
• Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
• Pedagogisk skicklighet.
• Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
• God samarbetsförmåga, självständighet och driv.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:
• God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
• God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
• Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
• Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
• Förmåga att attrahera extern finansiering genom att på egen hand eller i aktivt samarbete med andra forskare ta initiativ till och utforma forskningsansökningar.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2108
Kontakt
  • Eva Frühwald Hansson, +46 46 222 75 37, eva.fruhwald_hansson@kstr.lth.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2019-06-28
Sista ansökningsdag 2019-08-25

Tillbaka till lediga jobb