Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Denna anställning är mycket viktig för de translationella stamcellsprojekten inom neurovetenskapsområdet i Lund. Bioinformatikern kommer att arbeta i nära samverkan med de existerande bioinformatiska plattformarna vid SFOs MULTIPARK och STEMTHERAPY samt med sekvenseringsplattformen vid Medicinska Fakulteten.

 This position is an important part of the translational stem cell projects within the neuroscience area in Lund. The applicant will work in close interaction with the bioinformatical cores at the SFOs MULTIPARK and STEMTHERAPY as well as the sequencing facility at the medical faculty.

Kravprofil
Vi förväntar oss att kandidaten har stor erfarenhet av, och ett intresse för, implementering och utveckling av standardiserade och nya processer för hantering av stora datasets. Sålunda förväntas att kandidaten självständigt ska följa utvecklingen, arbeta med att förbättra befintliga rutiner samt att presentera alternativa lösningar på hur man bäst utnyttjar de tillgängliga data och resurserna. Vi letar efter en bioinformatiker med doktorsexamen i bioinformatik eller en relaterad life science examen, med mångårig erfarenhet av bioinformatik på postdoktoral nivå och som demonstrerar avancerad datakompetens. Följande kompetens krävs: - Omfattande kunskaper av minst ett relevant programmeringsspråk, t.ex. R eller Python - Erfarenhet av att analysera nästa generations sekvenseringsdata - Erfarenhet av webbaserade bioinformatikverktyg och biologiska databaser från den offentliga sektorn - Dokumenterad förmåga att samarbeta på flera nivåer - Utmärkta kunskaper i engelska (skrift / kommunikation) - Erfarenhet och intresse för att arbeta med single cell transkriptomik Kandidaten förväntas ha mycket bra kommunikationsförmåga och vilja att interagera med flera forskare inom forskargrupperna.

We expect applicants to have extensive experience of, and an interest in, implementing and developing standardized and novel processes for dealing with large data sets. Thus, the candidate is expected to independently follow the development, work on improving existing pipelines and present alternative solutions on how to best utilize available data and resources. We are looking for bioinformatician with a PhD-degree in bioinformatics or a related life science degree, several years of postdoctorial experience in bioinformatics and demonstrates ability for computational skills. The following expertise are required: - Extensive knowledge of at least one relevant programming language, e.g. R or Python - Experience of analysing next generation sequencing data - Experience with web-based bioinformatics tools and public domain biological databases - Documented ability to collaborate at multiple levels - Excellent skills in writing/communicating in English - Experience and interest in working with single cell transcriptomics  The applicant is expected to have excellent communication skills and a willingness to interact with other researchers in the teams. 

Arbetsuppgifter

Anställning som bioinformatiker inom de translationella stamcellsgrupperna Developmental and Regenerative Neurobiology (50%) och Human Neural Development (50%).

Arbetsuppgifterna omfattar forskning, analys, ledning, samordning av projekt samt handledning av studenter. Du kommer att arbeta i nära samverkan med de existerande bioinformatiska plattformarna vid SFOs MULTIPARK och STEMTHERAPY samt med sekvenseringsplattformen vid Medicinska Fakulteten.

Tekniker som kommer att tillämpas innefattar single-cell genomics, bulk RNA-sekvensering, ChIP-seq, exome-sekvensering och proteomics. Den viktigaste arbetsuppgiften kommer att bli analysen av single-cell data sets erhållna via 10x inom våra translationella stamcellsprojekt.

 

 Applicants are invited to apply for a position as bioinformatician within the translational stem cell groups Developmental and Regenerative Neurobiology (50%) and Human Neural Development (50%).

 The activities include multiple tasks such as research, analysis, management, coordination of projects and supervision of students.The applicant will work in close interaction with the bioinformatical cores at the SFOs MULTIPARK and STEMTHERAPY as well as the sequencing facility at the medical faculty of Lund University.

 Applied technologies will include single-cell genomics, bulk RNA-sequencing, ChIP-seq, exome-sequencing, proteomics. The main work will be analysing single cell data sets obtained via 10x in the translational stem cell projects.

 

Meriterande

- Lineage trajectory analysis anses vara meriterande

- Lineage trajectory analysis is regarded an advantage.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

The university applies individual salary setting. Please indicate salary claims in your application.

Provanställning 6 månader kommer att tillämpas på denna anställning. 

 Probationary employment 6 months will be applied to this employment.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 190915
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2190
Kontakt
  • Malin Parmar, 046-2220620
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-06-17
Sista ansökningsdag 2019-06-30

Tillbaka till lediga jobb