Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Immunsystemet spelar en viktig roll i patogenesen hos många kardiovaskulära sjukdomar. Sådan kronisk inflammation bidrar inte bara till sjukdomsprogression, men påverkar också organs oönskade inverkan, inklusive hjärnan och lungan. Vårt laboratorium har nyligen beskrivit ett grundläggande bidrag från det bioaktiva fosfolipidsphingosin-1-fosfatet (S1P) till patogenesen av olika hjärt-kärlsjukdomar.

 Syftet med doktorsavhandlingsprojektet är att undersöka involveringen av S1P-signalaxeln i inflammatoriska reaktioner och målorganskador i två vanliga hjärt- och kärlsjukdomar: högt blodtryck och hjärtsvikt.

 

Kravprofil
En person uppfyller de allmänna antagningskraven för kurser och studieprogram på grundnivå om han eller hon: -har fått en avancerad examen (magisterexamen), eller - har uppfyllt kraven för kurser som omfattar minst 240 högskolepoäng varav minst 60 hp tilldelas i andra cykeln, eller -har förvärvat väsentligen likvärdig kunskap på något annat sätt i Sverige eller utomlands För nuvarande position krävs en grund- eller magisterexamen från medicinsk, biomedicinsk, kemi biologi, bioengineering eller annan relevant naturvetenskap eller teknisk utbildning. Dokumenterad erfarenhet av laboratoriearbete som cellkultur, djurarbete, kärlbiologi, cell och molekylärbiologi och immunologiska metoder. Kunskap om S1P-biologi och kardiovaskulär forskning är önskvärt. Förmåga att arbeta självständigt enligt bedömning från grund- och magisterexamen eller diskussion om vetenskap under intervjun God muntlig och skriftlig färdighet på engelska God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga Förmåga att fungera bra i ett lag 

Arbetsuppgifter

Ph.d.-projektet omfattar laboratoriearbete inom området kardiovaskulär sjukdom forskning med hjälp av djurmodeller (t ex hypertension, hjärtsvikt), cell- och molekylärbiologi, immunologi och biokemi. 

Projektet är inriktat på att identifiera nya terapeutiska mål för behandling av hypertoni och associerade målorganskada (t ex i hjärnan) och organskador i samband med hjärtsvikt med särskild tonvikt på S1P-signalering inblandad i immuncellsvar och vävnadsinflammation.

Metoder som används: standardmolekylära och biokemiska metoder, såsom fluorescensaktiverad cellsortering, Western blotting, histologi och kvantitativ realtids PCR; masspektrometri, djurkirurgi, cellodling; dissektion av mikrovågor; beteendestestning icke-invasiv bildbehandling (MRI, PET)

Kandidaten förväntas arbeta med forskningsdjur.

På grund av ett antal internationella samarbetsprojekt förväntas kandidaten åka utomlands för längre forskningsbesök med våra partners utomlands.Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 191001
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2208
Kontakt
  • Anja Meissner, 046-2220000
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-06-14
Sista ansökningsdag 2019-07-04

Tillbaka till lediga jobb