Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Institutionen för informatik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Vid Institutionen för informatik finns vägvisande forskning och näringslivssamverkan inom informatik. Vi har en attraktiv grundutbildning som ger våra studenter fördelaktiga akademiska examina på vägen till arbetslivet eller forskarutbildning. Vi koordinerar det systemvetenskapliga kandidatprogrammet vid Ekonomihögskolan, samt erbjuder flertalet fristående kurser samt det internationella magisterprogrammet i informationssystem.

Lunds universitet ledigkungör en anställning som universitetslektor i informatik, särskilt artificiell intelligens och design av informationssystem. Anställningen är på heltid och innebär visstidsanställning med placering vid Institutionen för informatik, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Ämnesområde och arbetsuppgifter

Institutionen behöver stärka forskning och utbildning inom områdena artificiell intelligens och design, utveckling, implementation och utvärdering av informationssystem.

Arbetsuppgifter omfattar både undervisning, handledning och forskning. Administrativa uppgifter kan också ingå. Undervisningen sker på grundnivå och avancerad nivå på svenska och engelska. Anställningen utgörs av maximalt 70% undervisning och ett minimum av 20% forskning och 10% administrativa sysslor. Fördelningen undervisning och forskning kan förändras beroende på anskaffning av externa medel.

En viktig del i arbetet består av samverkan, både nationellt och internationellt, med andra institutioner och universitet inom ämnesområdena informatik och informationssystem. I arbetsuppgifterna, som inkluderar tredje uppgiften, ingår också att medverka i arbetet att säkerställa forskningsfinansiering. Det är också viktigt att kunna samverka med företag och organisationer gärna både nationellt och internationellt inom såväl offentlig som privat sektor.

Innehavaren förväntas vara i en aktiv och produktiv fas av sin akademiska karriär och förtrogen med den internationella forskningsfronten inom artificiell intelligens och design av informationssystem inom de nämnda områdena. Forskningen förväntas både förstärka den befintliga informatikforskningen och speciellt inom AI och eHealth.

Behörighet och kvalifikationer

För behörighet krävs avlagd doktorsexamen i för anställningen relevant ämne samt visad pedagogisk skicklighet (HF 4 kap, 3§). Därutöver krävs genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt.

För att komma ifråga för anställningen krävs bred och djup erfarenhet och kompetens inom artificiell intelligens, digitalisering och automation av verksamhet genom design av IT-stödda informationssystem. Detta inkluderar erfarenhet och kompetens inom verksamhetsmodellering. Erfarenhet och kompetens inom eHealth och delaktighet i framgångsrika ansökningar om forskningsanslag för större forskningsprojekt är meriterande.

Då undervisningen sker på både engelska och svenska är det ett krav att den sökande har utmärkta kunskaper i båda språken, både muntligt och skriftligt.

Bedömningsgrunder

Ekonomihögskolan eftersträvar en balans mellan forskning och utbildning i alla läraranställningar. Vid bedömningen av de sökande kommer därför lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Även administrativ förmåga vägs in vid bedömningen.

I den samlade bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid meriter inom informationssystemdesign och artificiell intelligens enligt ovan beskrivna färdigheter. Den vetenskapliga meriteringen beläggs företrädesvis genom konferenspapper presenterade vid internationellt välrenommerade konferenser och/eller publikationer i internationellt rankade vetenskapliga journaler.

I den samlade bedömningen av pedagogiska kvalifikationer ingår högskole­pedagogisk utbildning, pedagogisk erfarenhet samt pedagogisk skicklighet. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående grund- och masterutbildning samt forskning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Institutionen för informatik är en liten institution, varför det kollegiala samspelet och den enskildes insats är av stor vikt. Ett viktigt inslag i anställningen blir därför att aktivt delta i lärarkollegiets arbete med utveckling av institutionens utbildningar samt övriga verksamhet.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks online: http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning.

Ansökan skrivs på svenska eller engelska. Till ansökan ska bifogas:

  • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen
  • Curriculum Vitae inklusive länk till Google Scholarprofil
  • Referenser
  • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2227
Kontakt
  • Nicklas Holmberg, 046-222 80 29, nicklas.holmberg@ics.lu.se
Publicerat 2019-06-14
Sista ansökningsdag 2019-06-28

Tillbaka till lediga jobb