Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Forskarutbildningsämnet är industriell elektroteknik. Inriktningen för denna anställning är mot elfordonsteknik.

Industriell elektroteknik är inriktat på teknik och system för elektrisk och elektromekanisk energiomvandling. Ämnet är av naturen tvärvetenskapligt med starka inslag av elektromagnetism, kraftelektronik och elektronik, materialteknik, elmaskinkonstruktion, reglerteknik, liksom realtidssystem, industriell automation och elektrisk mätteknik. Dynamiken för de system som ämnet fokuserar på är ofta inom den kortare tidsskalan 100 ns-100 ms, vilket ställer stora krav på snabbhet i styr- och reglertekniskt avseende. Ämnet kopplar till industriell automation där forskningsproblem på en mer övergripande systemnivå ingår. Forskningen inom industriell elektroteknik är ofta inspirerad av industriella problem.

Ett stort delområde i institutionens forskning är elektrisk fordonsteknik vilket omfattar alla ovan nämnda aspekter med fokus på energiomvandling i elfordon. Ett delområde av växande betydelse är laddteknik, både vad gäller systemokonstruktion ombord på fordonet, system utanför fordonet och interaktionen med elnätet.

Arbetsuppgifter         
Den aktuella arbetsuppgiften avser metod och teknikutveckling inom området laddning av elfordon. Detta teknikområde kan delas upp på flera olika sätt, t.ex i ombordladdare/externa laddare, statiska laddare (stillastående fordon)/dynamiska laddare (fordon i rörelse), konduktiva/induktiva laddare, integrerade/separata laddare. Oavsett uppdelning kan de flesta av dessa laddlösningar dessutom vara manuellt eller automatiskt anslutna. Arbetsuppgifterna avser modellering och analys av konduktiv elvägasteknik m.a.p. kraftnätspåverkan och elsäkerhet för både elvägen i sig och fordonet. Arbetet innefattar därför omfattande modellering av det elektriska systemet från elnät till fordonets batterikrets inklusive parasitiska komponenter och fletillstånd. Arbetet samverkar och innefattar omfattande mätningar på en demonstrationssträcka för elvägsteknik som kommer att vara i drift i Lund under åren 2020-2022. Projektet omfattar ett stort antal partners t.ex. Lunds kommun, Innovation Skåne, ElonRoad, Ramböll, Kraftringen.

Arbetet bygger på en förståelse för hur helt eller delvis elektrifierade fordon är uppbyggda, används och relaterade laddningsbehov. Arbetet inbegriper elektrisk kretssimulering av effektkretsen (elnät/fordonsbatteri - fordonsbatteri) inklusive relevanta  parasitiska komponenter och chassiepotential i både normal drift och under tänkbara feltillstånd. Det betyder att numeriska modelleringsverktyg såsom Spice och Matlab, viss FEM-analys samt användning av mät- och styrsystemet LabView ingår i arbetsuppgiften. Vidare behövs kunskaper om existerande och kommande standardiseringsarbete.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för industriell elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Lämplig bakgrund för sökande är cilvilingenjörsutbildning i elektroteknik eller maskinteknik med inriktning på elektriska drivsystem, kraftelektronik och fordonsteknik.
 • Tidigare erfarenhet av arbete med kontinuerliga konduktiva elförsörjningssystem för fordon, även spårbundna, är en merit.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen  (1993:100), 5 kap 1-7 §.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, tidigare forskning, rekommendationsbrev etc.). 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2295
Kontakt
 • Mats Alaküla, +46462229284
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-06-20
Sista ansökningsdag 2019-07-15

Tillbaka till lediga jobb