Lunds universitet, LTH, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämne
Arkitektur med inriktning mot digitala verktyg

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnesområdet rör användandet av olika digitala verktyg för gestaltning och kommunikation av arkitekturprojekt, både på grundläggande och avancerad nivå. Ämnet omfattar dessutom arkitekturens grunder i form av arkitekturgestaltning i förhållande till plats och kontext, estetik och konstnärlighet, an-vändning och samhälleliga förutsättningar, teknik och material etc. I ämnet ingår också förmedlingen av arkitektur via olika medier som skisser, ritningar, modeller etc. samt de kreativa processer som leder fram till ett gestaltat för-slag.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet.
 • Handledning av examensarbetare kan förekomma i mindre utsträck-ning.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle i samband med undervisning-en.
 • Pedagogisk kompetensutveckling inom ramen för anställningen.
 • Kursplanering i samråd med kollegor.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
För behörighet som universitetsadjunkt krävs:

 • Examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Visad pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper. Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställning vid Lunds universitet, så att kraven uppnås.

Övriga krav:

 • Avlagd arkitektexamen
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • För anställningen krävs god dokumenterad förmåga att hantera digitala verktyg för gestaltning och kommunikation av arkitekturprojekt.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som adjungerad universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Meriterande för anställningen är även:

 • Ett dokumenterat intresse för och fallenhet för teoretisk reflektion kring arkitektur och/eller arkitektrollen.
 • Intresse för att utveckla arkitekturens pedagogik.
 •  Erfarenhet av arbete som praktiserande arkitekt efter arkitektexamen

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:
http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/ 

Villkor
En tidsbegränsad anställning under ca 13 månader enligt ovan. Omfattning 30-50%. Start enligt överenskommelse. Önskvärt med tillträde i samband med terminsstart höstterminen 2019. Lärare vid Lunds universitet har årsarbetstid som regleras i Arbetstidsavtal för lärare. Arbetstiden kan därför variera från vecka till vecka.Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 60
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2303
Kontakt
 • Catharina Sternudd, +46462221535
Publicerat 2019-06-20
Sista ansökningsdag 2019-08-09

Tillbaka till lediga jobb