Lunds universitet, Med fak, Institutionen för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Forskargruppen Experimentell Immunologi vid avdelningen för Translationell Cancerforskning behöver tillskott med en biträdande forskare för att utföra forskning inom ramen för finansierade och pågående projekt. Cancer uppkommer genom en rad olika förändringar i arvsmassan hos tidigare helt normal vävnad. Genom dessa genetiska förändringar kan cancercellerna undvika kroppens strikta kontroll på tillväxt och bilda en tumör. Nya studier betonar vikten av tumörcellernas kommunikation med omkringliggande vävnad för att cancer överhuvudtaget ska kunna utvecklas. Olika celltyper i tumörens omgivning hjälper tumörcellerna genom att tillhandahålla en mängd faktorer som underlättar deras tillkomst, tillväxt och spridning. Vi söker grundläggande kunskap om olika celltyper som tillsammans utgör en tumör, samt hur dessa celltyper kommunicerar med varandra för att stimulera cancerns tillväxt och spridning. Förvissningen är att vi med mer kunskap av detta slag kommer att kunna hitta nya vägar att behandla tumörsjukdomar.

Arbetsuppgifter
Den biträdande forskaren kommer att utföra mekanistiska tumörstudier av bröstcancer med hjälp av avancerade musmodeller och humana forskningspreparat för att undersöka interaktionerna mellan maligna celler och fibroblaster. Mekanismer för hur fibroblaster påverkar tumörens svar på endokrin behandling kommer att undersökas med hjälp av CRISPR/Cas9-teknologi och modellering av cellinteraktioner in vitro och in vivo. Vidare innefattar arbetet även storskalig screening för att finna proteiner som medierar samspelet mellan tumörceller och fibroblaster.

Krav
Den sökande ska inneha en svensk doktorsexamen, eller motsvarande internationell kvalifikation, samt minst tre års erfarenhet av postdoktoral forskning inom biokemi eller annat relevant område gärna med inriktning mot proteomik. Den sökande ska genom publikationer ha dokumenterad erfarenhet av storskaliga proteomanalyser kopplade till cellfenotyp, samt av extracellulära komponenter och deras parakrina interaktioner med olika celltyper i tumörens mikromiljö. Vidare ska sökande ha erfarenhet av mass-spektrometriska analyser samt inneha nödvändig formell utbildning för att utföra djurstudier.

Dokumenterad kunskap i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ett krav. I samband med urval kommer särskild vikt läggas vid relevant kompetens (se ovan), akademiska meriter, internationell erfarenhet, initiativkraft, kommunikationsförmåga samt personlig lämplighet.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2313
Kontakt
  • Kristian Pietras, +46462226429
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-06-28
Sista ansökningsdag 2019-07-11

Tillbaka till lediga jobb