Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Neuronano Research Center är ett tvärvetenskapligt centrum som forskar på och utvecklar nästa generations elektrodimplantat för banbrytande hjärnforskning och personspecifika terapeutiska ändamål. En viktig del i NRCs forskning är inriktad mot att förstå och eliminera de mekanismer som leder till kroniska vävnadsreaktioner mot de implanterade elektroderna. Projektet är förnärvarande stött av strategiska medel från LU, ALF anslag och anslag från Vetenskapsrådet och från den strategiska forskningsorganisationen NanoLund, LU. 

Arbetsuppgifter

Det aktuella forskningsprojektet syftar till att utveckla en ny generation av ytterst biokompatibla mikroelektroder med nanostrukturerade kontaktytor och bygger på tidigare forskning och utveckling som lett fram till implanterbara och extremt vävnadsvänliga mikroelektroder med vilka högkvalitativa extracellulära nervcells-registreringar kan erhållas under mycket lång tid. Av avgörande betydelse för att kunna registrera och interagera med hjärnans nervceller är att elektrodernas kontaktytor kan stabiliseras positionellt i vävnaden så att den extracellulära miljön runt de nanostrukturerade kontaktytorna är så lite påverkad som möjligt av mekaniska krafter. Projektet avser därför klargöra hur vi bäst implanterar och förankrar elektroder med nanostrukturerade kontaktytor med minimal påverkan på nervvävnaden samt analysera hur olika nanostrukturerade kontaktytor som är positionellt stabliserade i vävnaden interagerar med olika näraliggande celltyper och extracellulära matrixet.

Kvalifikationer

Arbetsuppgiften kräver en doktorsexamen i medicinsk vetenskap med inriktning mot neurobiologi. Vidare krävs:

1) en dokumenterad hög skicklighet och noggrannhet i histologisk forskning, särskilt immuno-fluorescensmikroskopi

2) visad skicklighet och dokumenterad forskning på nanowirestrukturers kort- och långtidspåverkan på hjärnvävnad inkluderande nervceller och olika typer av gliaceller såsom mikroglia celler och astrocyter

3) dokumenterad erfarenhet av forskning på implanterade tubulära mikroelektroders histologiska påverkan på hjärnvävnad och dennas påverkan på kvaliteten på extracellulära elektrofysiologiska registreringar av nervcellsaktivitet i vakna fritt rörliga smådjur

4) visad skicklighet i mikrokirugisk implantation i smådjur av såväl nano som mikrometer stora strukturer i hjärnan samt dokumenterad erfarenhet av gelinbäddade elektroders vävnadspåverkan.

Meriterande är visad hög förmåga till tvärvetenskapligt arbete rörande elektrodimplantat i hjärnan. Meriterande är också erfarenhet av STED mikroskopi.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor", mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO). 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2333
Kontakt
  • Jens Schouenborg, +46462227752
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-06-20
Sista ansökningsdag 2019-07-11

Tillbaka till lediga jobb