Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn ska forska inom katalyskontrollerad gas-vätska tvåfas-strömning i mikroreaktorer avsedda för frigörelse av lagrad vätgas. Postdoktorn ska huvudsakligen bidra med kunskapsutveckling genom experimentella undersökningar samt etablerande av analytiska modeller för design av dylika mikroreaktorer.

Postdoktorn ska främst ägna sig åt forskning, men undervisning kan ingå dock högst till motsvarande 20 % av anställningstiden. Postdoktorn förväntas samverka med examensarbetare, doktorander, handledare och gästforskare samt aktivt delta i möten och seminarier. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innehåller bla:
1. Design av mikrochips och testsektioner för ytkatalytisk frigörelse av vätgas i kanaler med strömmande reaktiva vätskor.
2. Bestämning av reaktionshastighet (för frigörelse av vätgas) samt samband mellan reaktioner inom olika två-fas regimer samt relation till värme- och masstransport. Utveckling av innovativa mikrostrukturer för att förbättra reaktionshastigheten.
3. Strömningsinstabilitet i mikrostrukturerade kanaler samt metoder för att undvika instabila strömningstillstånd.
4. Baserat på genomförda experiment och analyser förväntas postdoktorn kunna publicera resultat i välrenommerade och relevanta vetenskapliga tidskrifter.

Behörighet och övriga krav
För att anställas som postdoktor krävs att den sökande har en doktorsavhandling i ett för anställningen relevant forskningsområde/ämne eller annan motsvarande internationell examen inom anställningens ämnesområde. Doktorsexamen skall ha avlagts högst tre år innan ansökningstidens utgång.

Övriga krav:

 • Ämnesområdet för doktorsavhandlingen är inom maskinteknik (termo-fluid dynamik), kemiteknik (kemisk reaktionsteknik, transportprocesser, enhetsoperationer).
 • Den sökande har god muntlig och utmärkt skriftligt förmåga i engelska.

Bedömningsgrund och övriga meriter
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Speciell uppmärksamhet tillskrivs vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. För anställning som postdoktor gäller följande bedömningskriterier:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga

Övriga meriter:

 • Experimentell expertis inom flerfasströmning eller mikroreaktorer.
 • Förmåga att publicera i högt rankade tidskrifter.
 • Erfarenhet av gas kromatografi.
 • Erfarenhet av beläggning av katalytiskt material.
 • Målmedvetenhet, självständighet, ambition för forskning.

Forskningen är i stor utsträckning interdisciplinär och bred kompetensprofil samt erfarenhet inom strömningsmekanik, värmeöverföring, kemiteknik och MEMS (mikro-elektro-mekaniska-system) är särskilt värdefulla.

Samarbetsförmåga, initiativrikedom och självständighet bedöms också, liksom hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar forskargruppen och kan bidraga till dess framtida utveckling.

Anställningsvillkor
Postdoktoranställningen är en heltidsanställning under ett och ett halvt år. Anställningstiden kan förlängas beroende av postdoktorns framsteg och tillgänglig finansiering. Anställningen följer “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan Lund Universitet, SACO-S, OFR/S och SEKO, daterad 4 September 2008.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan i pdf format ska laddas upp i Lunds universitets rekryteringssystem och ska innehålla följande dokument.

 • Ett introduktionsbrev i vilket den sökande beskriver sig själv, sitt specifika intresse samt hur den sökande passar in på den beskrivna anställningen (max 2 sidor).
 • Curriculum vitae, CV.
 • Publikationslista.
 • Kopia av bevis över doktorsexamen samt andra betyg eller certifikat den sökande önskar åberopa.
 • Kontaktinformation till minst två referenser.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2361
Kontakt
 • Zan Wu, +46462228604
 • Bengt Sundén, +46462228605
 • Magnus Genrup, +46462229277
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-07-04
Sista ansökningsdag 2019-08-29

Tillbaka till lediga jobb