Samhällsvetenskapliga fakulteten, Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Rättssociologi är ett samhällsvetenskapligt ämne som har relationen mellan rätt och samhälle som studieobjekt. Rättssociologin studerar rättssystemets samhälleliga grunder och konsekvenser, men den intresserar sig också för informella normer. Ämnet framhåller vikten av utomrättsliga faktorer i samband med rättsligt beslutsfattande och för konfliktlösning. 1972 inrättades rättssociologi som självständigt ämne i Sverige i och med inrättandet av den första professuren vid Lunds universitet. Ämnet bygger idag på spänningen mellan statens formella lagstiftning och informell normbildning i exempelvis det civila samhället. Forskning bedrivs inom fält som gender och diskriminering, cybervärlden, utbildning, välfärd, rättskultur och juridiskt beslutsfattande.

Institutionen erbjuder kurser i rättssociologi på alla utbildningsnivåer inklusive doktorsexamen. Rättssociologi ingår även i kandidatprogrammet i kriminologi och höstterminen 2016 startades ett nytt internationellt mastersprogram. Rättssociologiska institutionen vinnlägger sig om att samverka över ämnesgränser och disciplingränser och har också goda kontakter med praktiker och myndigheter. Enheten har rankats högt i kvalitetsutvärderingar och har en hög andel externfinansiering. Goda internationella kontakter är viktiga och en stor andel av de yngre forskarna är idag internationella.

Arbetsuppgifter

Egen forskning 80% och undervisning/administration 20%. Postdoktorn skall bedriva forskning med fokus på artificiell intelligens-maskininlärning.

Kvalifikationer och bedömning 

För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i rättssociologi eller motsvarande. Den sökande måste ha förvärvat examen vid tiden för ansökan.

För anställning som postdoktor bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång (undantag kan endast göras om särskilda skäl föreligger).

Bedömningsgrund är förmågan att utveckla och genomföra forskning med hög kvalitet. Den sökande skall kunna visa dokumenterad forskningserfarenhet genom vetenskaplig avhandling och andra publikationer.

De sökande bedöms med hänsyn till följande: forskningsplanens relevans och kvalitet och hur den relaterar till institutionens forskning; forskningens kvalitet och relation till institutionens forskning; andra meriter som styrker den sökandes forskningsförmåga; undervisningserfarenhet inom ämnet. Den sökandes förmåga att medverka i forskningsansökningar är meriterande.

Vid anställningen beaktas främst vetenskaplig skicklighet, vidare beaktas pedagogisk skicklighet.

Ansökan

Ansökan måste innehålla följande:

• Forskningsplan som tydligt beskriver vilken forskning den sökande avser att bedriva och hur den relaterar till institutionens forskning (maximalt fyra sidor)
• CV med kopior av examensbevis och betyg
• Publikationslista
• Upp till tre representativa publikationer
• Kontaktuppgifter till tre referenspersoner

Ansökningar som saknar något av ovanstående kommer inte att tas i beaktande.

Villkor

Postdoktor är en meriteringsanställning inriktad på forskning och anställningen ska vara ett inledande steg i karriären. Anställningen är tidsbegränsad till 2 år.

Observera att en anställd som tidigare har varit anställd vid Lunds universitet som postdoktor under mer än ett år inte kan anställas som postdoktor igen inom samma eller närliggande ämnesområde vid universitetet.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2363
Kontakt
  • Matthias Baier, +46462227333
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-06-26
Sista ansökningsdag 2019-07-15

Tillbaka till lediga jobb