Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vad begränsar expansionen av ekologisk odling i Sverige?
Detta är ett fyraårigt doktorandprojekt i miljövetenskap, inom ett FORMAS-finansierat projekt som syftar till att undersöka faktorer som begränsar expansionen av ekologisk odling i Sverige. Doktorandprojektet kommer att genomföras i nära samarbete med ett doktorandprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala, med två gemensamma mål. Ett är att identifiera de huvudsakliga faktorerna som avgör skillnader i skörd mellan konventionell och ekologisk odling, hur dessa skillnader påverkas av tid sedan omställning till ekologisk odling, och hur de kan minskas. Det andra målet är att identifiera och utvärdera åtgärder för att öka ekologisk odling i områden där upptaget för närvarande är lågt. Exempel på detta kan vara nya grödor och växtföljder, främjandet av skördeförbättrande ekosystemtjänster för ogräs- och skadedjurskontroll, och att upprätthålla näringshushållningen genom samverkan mellan växtodlings- och blandjordbruk och/eller växtodling och andra aktörer som är centrala för en biobaserad och cirkulär ekonomi. Doktoranden kommer att arbeta i en attraktiv, tvärvetenskaplig forskningsmiljö vid Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet.

Arbetsuppgifter
Detta är ett fyraårigt doktorandprojekt i miljövetenskap, inom ett FORMAS-finansierat projekt som syftar till att undersöka faktorer som begränsar expansionen av ekologisk odling i Sverige. Doktorandprojektet kommer att genomföras i nära samarbete med ett doktorandprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala. Doktoranden kommer att designa och utföra fältstudier för att kartlägga vikten av olika ekologiska faktorer som kan begränsa skördar i ekologisk jämfört med konventionell odling, och vidare undersöka vilka mekanismer som ligger bakom de mest inflytelserika begränsande faktorerna. Doktoranden kommer att undersöka hur det omgivande landskapet påverkar provisionen av ekosystemtjänster som är centrala för skördestabilitet i ekologisk odling, och utforska metoder för att underlätta ekologisk intensifiering i växtodling. En annan nyckelfråga för den ekologiska odlingens expansion är att det finns positiva exempel på framgångsrika ekologiska gårdar, eftersom detta kan påverka sannolikheten för att andra gårdar ställer om till ekologisk odling. Doktoranden kommer därför att delta i planering och utförande av enkätstudier med lantbrukare där målet är att identifiera och inkorporera innovativa och framgångsrika ekologiska odlingsmetoder i projektet. Fältstudierna och lantbrukarenkäterna kommer att planeras och genomföras i nära samarbete med det samtidiga doktorandprojektet vid SLU.

Kvalifikationer
Vi söker en person med en Masterexamen (inkl. ett examensarbete på 30 hp eller mer) i miljövetenskap, ekologi, agronomi, eller liknande ämnesområden. Körkort är ett krav. Dokumenterad kunskap om agroekologi, landskapsekologi och biologisk mångfald är meriterande. Meriterande är även erfarenhet av ekologiska fältmetoder och försöksdesign. Vi värderar också kurser i eller erfarenhet av fjärranalys och analys av rumslig data inklusive GIS. Vi värderar erfarenheter av statistiska analysmetoder, inklusive färdigheter i R och/eller Matlab. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i svenska är meriterande.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2374
Kontakt
  • Henrik Smith, professor, +46 46 222 93 79, henrik.smith@biol.lu.se
  • Johan Ekroos, forskare, +46 46 222 86 30, johan.ekroos@cec.lu.se
  • Irene Bergstrand, personaladministratör, +46 46 222 20 00, irene.bergstrand@cec.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-06-24
Sista ansökningsdag 2019-08-16

Tillbaka till lediga jobb