Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som universitetslektor i svenska språket/nordiska språk,

med placering tills vidare vid Språk- och litteraturcentrum.

Ref nr: 2019/2404

Tillträdesdag: snarast

Upplysningar om anställningens innehåll: Marianna Smaragdi (GU-prefekt), Marianna.Smaragdi@klass.lu.se

eller docent Katarina Lundin (sektionsföreståndare), 046-222 87 02, Katarina.Lundin@nordlund.lu.se

I anställningen ingår undervisning på fristående kurser i svenska samt inom professionsutbildningar för i första hand blivande ämneslärare i svenska (gymnasiet) och språkkonsulter. Anställningen omfattar undervisning på kurser som rör svenska språket som system (t.ex. grammatik och språkhistoria) men även undervisning på andra kurser kan bli aktuellt. I anställningen ingår också handledning och examination av uppsatser på olika nivåer samt kursutveckling och kursadministration. Innehavaren av lektoratet förväntas aktivt delta i handledarkollegiet och sektionens forsknings- och seminarieverksamhet.

Förmåga att redan från anställningens början undervisa på svenska samt bedöma och granska texter skrivna på svenska är ett krav.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

 • avlagd doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • visat pedagogisk skicklighet samt
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

 • god nationell och internationell nivå som forskare,
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder,
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande är, i fallande ordning:

 • doktorsexamen i svenska språket eller nordiska språk är ett krav.
 • forskning om svenska språket med inriktning mot dess struktur, grammatik eller historia,
 • erfarenhet av undervisning om svenska språkets struktur, grammatik och språkhistoria på avancerad nivå,
 • dokumenterat god samarbets- och initiativförmåga,
 • erfarenhet av forskning med relevans för språkkonsult- och/eller ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasiet,
 • visad förmåga att erhålla externa forskningsmedel,
 • erfarenhet av universitetsadministrativa uppdrag,
 • erfarenhet av nätbaserad undervisning och utveckling av nätbaserade kurser.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat (som två PDF-filer) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning. (Publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner.)

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-07-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2404
Kontakt
 • Marianna Smaragdi , +46462228375
 • Katarina Lundin, +46462228702
 • Lena Kandefelt, +46462227224
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2019-07-05
Sista ansökningsdag 2019-09-15

Tillbaka till lediga jobb