Lunds Universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Modellering av eko-evolutionära effekter på ekosystemtjänster i heterogena jordbrukslandskap

Arbetsuppgifter

Hållbart jordbruk inkluderar ekosystemtjänster så som pollinering och biologisk kontroll av skadeinsekter. Dagens analysmetoder har dock svårt att specificera hur pollinering och biologisk kontroll kan optimeras i heterogena landskap. Projektet ämnar utveckla egenskapsbaserade och rumsligt explicita modeller som kan ge bättre förståelse för vilka processer som ligger till grund för pollinering och biologisk kontroll. Doktoranden bör därför ha förståelse för hur ekologiska interaktioner, evolution och spridning av organismer i en variabel miljö kan påverka interagerande populationers dynamik. Andra viktiga komponenter av arbetad inkluderar validering av modeller givet data från agroekologiska system. Doktoranden kommer fokusera på både modellutveckling, modelanalys och anpassning av modeller till data. Särskilt fokus kommer ges data från jordbruk där pollinering och biologisk skadedjursbekämpning har studerats. Doktoranden förväntas hantera databaser som inkluderar odlingsdata och data för insekters egenskaper och dynamik. Anpassning av modeller till data ämnar kvantifiera processerna som ligger till grund för observationer i data, för att sedan förmedla konkreta förslag till brukare och beslutsfattare om hur biologiska kontroll kan förbättras.

Kvalifikationer

Krav

  • Magisterexamen i miljövetenskap/ekologi/evolutionsbiologi eller motsvarande alternativt i Fysik/ Matematik/Datavetenskap eller motsvarande
  • Kunskap om ekologiska, evolutionära och spatiala processer
  • Kunskap och erfarenhet av matematisk modellering av dynamiska system (differentialekvationer) samt programmering (C++, Python, MATLAB eller R)
  • Att kunna läsa och skriva akademiska texter på engelska.

Meriterande

  • Erfarenhet av validering av modeller givet data och Bayesiansk statistik är meriterande.

Viktiga egenskaper är att vara utåtriktad, nyfiken, problemlösande, strukturerad, självgående och uthållig.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2462
Kontakt
  • Mikael Pontarp, forskare, 0708-34 09 34, mikael.pontarp@biol.lu.se
  • Irene Bergstrand, personaladministratör, +46 46 222 20 00, irene.bergstrand@cec.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-07-01
Sista ansökningsdag 2019-08-30

Tillbaka till lediga jobb