Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö, Fakultetskansliet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av nio fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Bakgrund

Konstnärliga fakulteten beviljades under våren 2018 medel till ett projekt som bland annat ska resultera i en handlingsplan samt långsiktig strategi och struktur för säkerställandet av en diskrimineringsfri arbets- och studiemiljö. Projektet skall även mynna ut i etiska riktlinjer för relationen lärare/handledare-student för utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå. Därutöver ska projektet bidra till att fakultets- och institutionsledningarnas kunskapsnivå gällande universitetets värdegrund och regelverk om arbetsmiljö och diskriminering höjs och att fakultetens anställda och studenter får en hög kunskapsnivå gällande universitetets värdegrund och sina egna rättigheter och skyldigheter.

 

För att arbeta med projektet ska nu en projektledare/jämlikhetsexpert anställas.

Arbetsuppgifter

Projektledaren/jämlikhetsexperten ska analysera arbets- och studiemiljön vid Konstnärliga fakulteten utifrån lagstiftningen om systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering, 3 kap. diskrimineringslagen (2008:567), genom exempelvis kartläggning och undersökningar av nuvarande dokument och rutiner samt intervjuer av fakultetens anställda. Även anställdas kunskaper när det gäller genus- och maktstrukturer, samt rättigheter och skyldigheter ska kartläggas och beskrivas i syfte att skapa framtida relevanta utbildningsinsatser.

 

Med undersökningens och analysens resultat som grund ska en strategi (långsiktigt) och en handlingsplan (kortsiktigt) samt etiska riktlinjer tas fram. Samtliga dokument syftar till att säkerställa god och hållbar arbets- och studiemiljö vid konstnärliga fakulteten över tid, och skapa goda förutsättningar för rekrytering och befordran.

 

Vidare ska en kompetensutvecklingsstrategi och vägledande dokument om genus- och maktstrukturer, samt rättigheter och skyldigheter arbetas fram. Dessa ska rikta sig till anställda och studenter, såväl som externa samarbetspartners.

 

Projektledarens/jämlikhetsexpertens arbete inleds med att utveckla en projektplan som beslutas av konstnärliga fakultetsstyrelsen.

Du rapporterar till kanslichefen med dekan som ansvarig för projektet och du har Konstnärliga fakultetens ledningsgrupp som referensgrupp. Till projektet knyts också andra referensgrupper i vilka bland annat studenter ingår.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

 • dokumenterad kunskap om och erfarenhet av jämställdhets-, jämlikhets- och mångfaldsarbete,
 • erfarenhet av att undersöka och analysera arbetsmiljö,
 • dokumenterad kunskap om genus- och maktstrukturer,
 • erfarenhet av projektledning,
 • akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för anställningen,
 • god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift

 

Som person måste du ha hög integritet, vara förtroendeingivande, relationsskapande och förmåga att arbeta självgående.

Vidare är kunskap och erfarenhet av konstnärlig verksamhet meriterande liksom erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet.


Övrigt

Arbetsprov kan, efter intervjutillfälle, efterfrågas.

Anställningens omfattning är 75% av heltid och är tidsbegränsad till 12 månader.

Anställningen finansieras genom centrala medel.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Höst/Vinter 2019
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2589
Kontakt
 • Lars Jönsson, personalsamordnare, +4640325452
 • Jeanette Dareblom, kanslichef, +4640325453
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-07-05
Sista ansökningsdag 2019-08-18

Tillbaka till lediga jobb