Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, enheten för genetisk och molekylär epidemiologi, utlyser en anställning som doktorand på heltid med start så snart som möjligt.

Arbetsuppgifter

Den framgångsrike kandidaten ska ha ett stort intresse för precisionsmedicin, kardiometaboliska sjukdomar (t ex typ 2-diabetes, CVD och fetma) samt bioinformatik. Bevisad förmåga att programmera i R (och annan programmeringsbaserad statistikprogramvara som STATA, Python och SAS) och erfarenhet av maskinlärningsmetoder (dvs ”random forest”, neurala nätverk) är avgörande samt erfarenhet av webbaserade analysverktyg och databaser  (t ex  ANNOVAR, Gene Ontology, API, Variant Effect Predictor app, GTeX, HaploReg, UCSC Genome Browser, DEPICT och MAGENTA). Den framgångsrike kandidaten ska genomföra ett doktorandprojekt fokuserat på sambandet mellan fetma och kardiometabolisk sjukdomar. Det arbete som genomförs kommer att rapporteras genom peer-reviewed publikationer, vilka kommer att ligga till grund för en doktorsavhandling. Arbetet kommer att fokusera på analys och tolkning av befintliga data som är tillgängliga för GAME-unit, såsom GLACIER Study, VIKING Study, DIRECT Study, RHAPSODY Study och UK Biobank. Doktorandtjänsten kan också omfatta fältarbete som samlar in nya data i kliniska studier. Den framgångsrike kandidaten förväntas arbeta på plats på CRC under större delen av tiden.

Kvalifikationer

Viktiga meriter:

- Magisterexamen (eller motsvarande) inom epidemiologi eller biostatistik

- Erfarenhet av hantering och analys av komplexa dataset

- Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga (på engelska)

- Bakgrund i diabetes, fetma eller kardiovaskulär sjukdom

- Erfarenhet av statistiska metoder för analys av multivariabla modeller

- Kompetens inom kodning i Python, Bash, STATA, and SAS, and och erfarenhet av maskinlärningsmetoder (dvs random forests, neurala nätverk Avancerad kännedom om webbaserade funktionella genomiska verktyg

Meriterande är tidigare forskning dokumenterad genom publikationer inriktade på precisionsmedicin.Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Så snart som möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2654
Kontakt
  • Paul Franks, +4640391149
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-07-24
Sista ansökningsdag 2019-08-13

Tillbaka till lediga jobb