Lunds tekniska högskola, Matematikcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

En postdoktorstjänst finns tillgänglig inom datorseende och maskininlärning, med tillämpningar inom scenförståelse (semantisk segmentering, 3D-rekonstruktion, objektmodellering, objekt- och handlingsigenkänning och bildkategorisering) från bilder och video. Tjänsten kommer delvis att finansieras av Europeiska forskningsrådets anslag SEED (consolidator grant) och kan pågå i upp till 2 år.

Tillvägagångssättet är till hög grad forskningsorienterat, med målsättningen att publicera resultat i högt rankade journaler och konferenser inom datorseende, maskininlärning och datorgrafik. Fokus ligger på nya teoretiska och algoritmiska bidrag, inklusive “proof-of-concept”-prototyper för att demonstrera modellerna.

Den antagna kommer vara involverad i forskning inom något av ovan nämnda ämnesområden, i samarbete med professor Cristian Sminchisescu och övriga medlemmar i hans forskningsgrupp.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även (ex):

 • Utveckla metoder för visuell särdragsextraktion baserad på djupa hierarkiska arkitekturer, men även storskalig numerisk optimering och maskininlärningsmetoder med fokus på sådant som kan användas för scenförståelse i video, dvs. relationsmodeller av visuella scener innehållande människor som interagerar med objekt.
 • Beroende på intressen och styrkor hos den sökande kan forskningen fokusera på en (eller flera) av följande områden: numerisk optimering och maskininlärningsalgoritmer såsom djup inlärning och återkopplande inlärning, 2D- och 3D-modellering, hierarkisk särdragsextraktion, modellering av visuella fokusmekanismer, semantisk segmentering, objektigenkänning och bildkategorisering.
 • Utveckla ”proof-of-concept”-prototyper.
 • Baserat på intressen och styrkor hos den sökande kan det finnas möjligheter för undervisning, handledning av avhandlingsarbeten och doktorander, så väl som deltagande i externt finansierade forskningsprojekt.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.
 • Möjlighet till högskolepedagogisk utbildning (om undervisning ingår i arbetsuppgifterna).
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Krav för anställningen:

 • Avlagd doktorsexamen med bakgrund i datorseende, matematik, maskininlärning med tillämpning inom scenförståelse.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Den sökande ska ha en stark bakgrund inom tillämpad matematik eller fysik. Erfarenhet av beräkningsmiljöer (Matlab, TensorFlow, Caffe) samt programmeringsspråk: C/C++/Python. Dokumenterad publicerad forskning/vetenskaplig programvara är ett plus.
 • Utöver avlagd doktorsexamen ska den sökande även ha publicerat minst en artikel i en större konferens eller journal inom datorseende eller maskininlärning, såsom ICCV, CVPR, ECCV, ICLR, ICML, NIPS, AISTATS, PAMI, IJCV eller JMLR.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Ansökan ska inkludera en fullständig förteckning över akademiska uppgifter, CV, en lista över publikationer och namnen på tre senior forskare som kan kontaktas för eventuella referenser.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst tre referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2712
Kontakt
 • Cristian Sminchisescu, professor, +46462223498
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-08-29
Sista ansökningsdag 2019-09-20

Tillbaka till lediga jobb