Lunds universitet, LTH, Matematikcentrum, Matematik LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Tjänsten kommer att placeras på enheten Matematik LTH och Numerisk analys vid Matematikcentrum. Centrat har i nuläget starka forskarmiljöer inom numerik för partiella differentialekvationer (PDEer) och maskininlärning, och startar nu en ny forskningsgrupp i skärningspunkten mellan dessa områden. Gruppen förväntas bidrar till dagens stora utmaningarna inom matematik för artificiell intelligens (AI) och finansieras av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program. Den framgångsrika kandidaten kommer således vara del av en högst stimulerande och givande arbetsmiljö inom ett högaktuellt forskningsområde.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst 20% av arbetstiden. Inom ramen för anställningen skall det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Postdoktorn förväntas interagera med studenter och doktorander i forskningsgruppen, samt bidra till möten och seminarier.

Projektbeskrivning
Det tänkta projektet ämnar konstruera och analysera nya numeriska metoder för optimeringsproblem härstammande från tillämpningar inom maskininlärning. Metoder av gradienttyp, såsom den stokastiska gradientmetoden och den proximala punktmetoden är väldigt populära inom området. Om det underliggande problemet formuleras som ett gradientflöde finner man dock att dessa metoder är ekvivalenta med stokastiska perturbationer av enkla tidsstegningsmetoder. Vårt mål är därför att applicera mer avancerade, moderna tidsstegningsmetoder, vilket borde leda till förbättrad effektivitet och robusthet. Projektets huvudsakliga uppgift är att genomföra rigorösa felanalyser för sådana tidsstegningsmetoder. För att även kunna hantera storskaliga (oändligt-dimensionella) problem kommer vi att fokusera på analyser baserade på ickelinjär halvgruppsteori och variationella ramverk av monotona operatorer. Då slumpmässiga urval är ett ständigt förekommande tema så kommer även teori för stokastiska PDEer att vara nödvändig.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor skall följande utgöra grund för bedömning:

  • Mycket god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
  • Dokumenterad pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

  • Dokumenterad erfarenhet av funktionalanalytiska verktyg för felanalys i ramverk av ickelinjära halvgrupper, eller liknande ramverk.
  • Dokumenterad erfarenhet av analys av stokastiska PDEer.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat

2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan skall skrivas på engelska. Ansökan skall innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen, på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund, och hur du skulle bidra till forskningsområdet. 

Ansökan skall även innehålla ett CV, en publikationslista, en kopia av den ansökandes doktorsavhandling, kontaktdetaljer för åtminstone två referenser, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (t.ex. publikationer, rekommendationsbrev). Vänligen sammanställ alla dokumenten förutom avhandlingen till ett enda PDF-dokument.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-11-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2723
Kontakt
  • Eskil Hansen, 046 222 9628
  • Tony Stillfjord, 046 222 4451
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-08-21
Sista ansökningsdag 2019-09-11

Tillbaka till lediga jobb