Lunds Tekniska Högskola, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Forskningsområdet för doktorandtjänsten är noggrann positionering i realistiska miljöer med radiosignaler i millimetervågbandet, dvs de högre frekvensbanden för 5G. Ett viktigt skäl för att öppna upp millimetervågsfrekvenser för 5G är tillgången på bandbredd. Stor bandbredd innebär att höga datahastigheter kan stödjas, men det innebär också att det finns en inneboende förmåga att få bra upplösning på tidsfördröjningar, vilket direkt möjliggör noggrann fördröjningsbaserad positionering. Användningen av millimetervågsfrekvenser innebär också att riktantenner måste användas för att övervinna utbredningsförlusterna som orsakas av de höga frekvenserna. Detta innebär i sin tur att någon form av vinkelinformation finns tillgänglig, vilket ytterligare förbättrar möjligheten för noggrann positionering.

För noggrann positionering bör vi inte begränsa positioneringssystemet till att endast använda den första eller starkaste flervägskomponenten i radiokanalen, utan vi bör använda all positioneringsinformation som tillhandahålls av flervägskomponenterna. När vi följer flervägskomponenterna, dvs deras fördröjningar och inkommande/utgående vinklar, kan vi också ta reda på hur användarutrustningen har rört sig. Med tiden kan vi också lära oss miljön, dvs var de viktiga eller vanliga spridarna finns så att vi båda kan få förbättrad noggrannhet i positionsberäkningen och förbättra stabiliteten och prestandan för själva kommunikationen med denna förbättrade radiokarta.

Forskningsprojektet innehåller tre sammanlänkade delar: 1) Parameterföljningsningsmetoder för radiobaserad millimetervågs positionering, 2) Kanalkarakterisering och modellering för radiobaserad millimetervågs positionering, 3) Positionering och följning baserad på flervägskomponenter med riktnings- och fördröjningsinformation.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Tjänsten är en del av WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program), som är ett stort forskningsprogram om autonoma system och programvara, som omfattar flera discipliner vid ett flertal svenska universitet och tät samverkan med näringslivet. Doktoranden kommer att ingå i WASPs forskarskola, som omfattar gemensamma doktorandkurser, sommarskola, vinterkonferens och internationella studieresor.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet Elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • Civilingenjörsexamen eller inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kunskap i statistisk signalbehandling och matematisk modellering.
 • Erfarenhet från analys av trådlösa kommunikationssystem. Detta inkluderar också erfarenhet från programvara som typiskt används såsom MATLAB.
 • Erfarenhet från mätning och modellering av radiokanalens egenskaper.
 • Kunskaper om elektromagnetiska fält och antenndesign.
 • Erfarenhet från "arrayprocessning" eller lobformningstekniker.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2753
Kontakt
 • Fredrik Tufvesson, professor, +46462224629
Publicerat 2019-08-19
Sista ansökningsdag 2019-09-30

Tillbaka till lediga jobb