Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Avdelningen för Socialmedicin och Global Hälsa (SMGH,) institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid medicinska fakulteten, arbetar med globala folkhälsofrågor inom utbildning och forskning i samverkan med det globala samhället.


Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer att bestå av en genomgång av den vetenskapliga litteraturen avseende begreppet livskvalitet samt hur detta begrepp relaterar till hälsa och en analys enligt PRISMA-metoden. Vidare författandet av en rapport av resultatet av denna analys och en diskussion av detta med företrädare för Helsingborgs kommun avseende hälsopolitiska implikationer, särskilt avseende hälsa och hälsans jämlikhet.

 

Kvalifikationer

Sökande skall vara disputerad i folkhälsovetenskap eller motsvarande. Erfarenhet av vetenskapliga litteraturgenomgångar där PRISMA-metoden använts samt vetenskapligt artikelförfattande rörande resultatet av detta är önskvärt. Erfarenhet av samarbete med kommuner och andra offentliga aktörer avseende genomförande, utvärdering och resultatrapportering av hälsofrämjande insatser för att förbättra hälsans jämlikhet är också meriterande.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


Anställningsform Visstidsanställning kortare än 3 månader
Anställningen avslutas
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2819
Kontakt
  • Anette Agardh, +4640391338
Publicerat 2019-08-23
Sista ansökningsdag 2019-09-13

Tillbaka till lediga jobb