Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetslektor för ett vikariat i filmvetenskap med omfattningen 85%. Anställningen omfattar perioden 2019-11-04 -- 2020-01-19. Tillträde enligt överenskommelse.  

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering. I anställningen ingår undervisning (70 %), forskning/kompetensutveckling (20 %) och övrig tid (10 %).

Undervisning och handledning på följande delkurser ingår:
FIVA10:dk 3 Svensk/skandinavisk film totalt 150 timmar
FIVA10:dk 4 Film och nya medier totalt 150 timmar

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt god nationell och internationell nivå som forskare, god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Meriterande för vikariatet är avlagd doktorsexamen i filmvetenskap samt tidigare undervisning inom ämnet. Vi värdesätter god samarbetsförmåga.

Din ansökan ska innehålla en meritförteckning (utan bilagor), publikationsförteckning samt förteckning över undervisade kurser med information om antal undervisade timmar per kurs. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner ska anges.

Upplysningar om tjänsten ges av studierektor Carola Mikaelsson, 046/222 8478, Carola.Mikaelsson@litt.lu.se eller sektionsföreståndare Cristine Sarrimo, 046/222 8488, Cristine.Sarrimo@litt.lu.se.

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Cristine Sarrimo och studierektor Carola Mikaelsson

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning kortare än 3 månader
Anställningen avslutas 2020-01-19
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-11-04 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2892
Kontakt
  • Carola Mikaelsson, studierektor, 046-2228478 carola.mikaelsson@litt.lu.se
  • Cristine Sarrimo, sektionsansvarig, 046-2228488 cristine.sarrimo@litt.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-08-29
Sista ansökningsdag 2019-09-13

Tillbaka till lediga jobb