Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnesområdet innefattar arbetet med att utveckla metoder och beräkningsverktyg för att studera atomkärnan. Forskningslinjen för kärnteorigruppen i Lund fokuserar på beskrivningar av kärnstruktur och reaktioner i medelstora, tunga och supertunga atomkärnor. Verktyg för beskrivningarna är effektiva Hamilton operatorer, projektionstekniker och Green's funktionsmetoder.
Tjänsten kommer att vara i två år. Det kan finnas framtida karriärmöjligheter efter de två åren, notera att alla anställningar vid Lunds universitet utlyses och sökes i konkurrens.

Forskning inom avdelningen av matematisk fysik är främst inriktat på området mångpartikelfysik. Det inkluderar teoretisk kärnstrukturfysik, nanometerfysik, kvantinformation, atomteori och materialmodellering, med många samarbeten både internationellt och inom Lunds universitet.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning i teoretisk kärnfysik. Den som får tjänsten kommer vara en viktig del av forskningsinsatserna inom kärnfysik vid Lunds universitet och får möjlighet att meritera sig självständigt inom sitt forskningsområde. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Som postdoktor förväntas du samarbeta med master studenter och doktorander i forskningsgruppen och att bidra vid möten och seminarier.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

  • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
  • Pedagogisk förmåga

Särskild tonvikt kommer att läggas på forskningsfärdigheter inom ämnet och förmågan att bidra till forskningsprojektet. Utvärderingen kommer att beakta erfarenhet, visat oberoende och intresse för ett eller flera av dessa ämnen: täthetsfunktionalteori, korrelations metoder, Green's functioner, GCM / RGM samt teori för kärnreaktioner.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. Förmågan att undervisa kommer att räknas som en extra merit.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter i en personligt brev, CV, och förteckning över utvalda publikationer. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Man kan läsa mer här:
www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2924
Kontakt
  • Linda Clarin, HR, linda.clarin@lth.lu.se
  • Andrea Idini, Bitr. universitetslektor, andrea.idini@matfys.lth.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2019-09-19
Sista ansökningsdag 2019-10-31

Tillbaka till lediga jobb