Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter 

Syftet med projektet är att förstå hur oordnade proteiner växelverkar med membran och att erhålla en moleylär förståelse för detta genom att kombinera ytadsorptionstekniker som neutronreflektivitet och QCM-D med lågvinkel-röntgenspridning samt datorsimuleringar. En del av projektet syftar till att utveckla gorvkorninga och atomistiska modeller samt metoder för att studera protein-lipid växelverkan.

Kvalifikationer

Utöver de formella kravet, betraktas dokumenterad erfarenhet inom följande områden som en merit:

  • Kurser inom fysikalisk kemi, statistisk termodynamik, och yt- och kolloidkemi,
  • Datorsimuleringar på olika detaljnivå,
  • Erfarenhet av ovan nämnda experimentella tekniker och mätningar på internationella neutron- och synkrotronljusanläggningar. 

Dokument att bifoga: Ett följebrev (1 / 2-1 sida) där du motiverar varför du vill göra en forskarutbildning i teoretisk kemi vid Lunds universitet, och hur detta forskningsprojekt matchar dina egna forskningsintressen och vetenskaplig bakgrund.

 Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-03-02 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2937
Kontakt
  • Marie Skepö, +46462223366
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-09-04
Sista ansökningsdag 2019-09-25

Tillbaka till lediga jobb