Lund University School of Economics and Management

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Innehavaren kommer att arbeta i projektet "Den afrikanska befolkningsboomen i historiskt perspektiv" som syftar till att studera historisk befolkningsdynamik på den afrikanska kontinenten 1850-1950. Afrikas demografiska övergång från hög dödlighet och fertilitet till låg dödlighet och fertilitet utvecklas mycket långsammare jämfört med Latinamerika och Asien, främst på grund av en långsammare fertilitetsminskning i Afrika (Bongaarts och Casterline, 2013; FN, 2011). Vi vet för närvarande väldigt lite om varför den sammanlagda demografiska utvecklingen i Afrika verkar så annorlunda jämfört med andra regioner. Har Afrikas demografiska - och särskilt fruktbarhetstrender - alltid varit annorlunda jämfört med resten av världen (följaktligen drivs trender av afrikanska inslag)? Eller har detta mönster mestadels varit ett (post-) kolonialt svar på specifika omständigheter?

Arbetsuppgifter

Forskarens arbetsuppgifter involverar empiriska analyser av olika demografiska processer (hälsa och dödlighet, kön och familj) inklusive datahantering, statistisk analys och att skriva akademiska artiklar för publicering, oberoende och i samarbete med andra medlemmar i forskargruppen. Forskaren bör vara villig att bistå vid handledning av två doktorander, interagera med studenter och delta aktivt i de gemensamma aktiviteterna vid institutionen. Tjänsten kan vid behov innebära ett begränsat antal (max 20%) av undervisning och/eller handledning av kandidatexamen och magisterexter.

För mer information om anställningen eller projektet kontakta docent Jutta Bolt (jutta.bolt@ekh.lu.se)

Kvalifikationer

För att vara kvalificerad för anställning som forskare måste den sökande ha en doktorsexamen eller motsvarande internationell examen i ekonomisk historia eller relaterad disciplin (t.ex. ekonomi, sociologi, ekonomisk geografi, historia). Ansökningar kommer också att accepteras från personer som ännu inte har avslutat sin doktorsexamen, men detta villkor måste vara uppfyllt vid anställningstillfället.

Bedömningsgrund

Vetenskapliga kunskaper är huvudkravet för anställning. Innehavaren av positionen bör vara tillräckligt kompetent och erfaren för att kunna utföra oberoende forskning med hjälp av modernaste ekonometriska modeller och demografiska metoder.

Erfarenhet av att arbeta med historiska befolkningsdatabaser är en fördel. För att kunna erbjudas tjänsten måste kandidaten kunna visa på en hög grad av forskningskompetens, vilket uttrycks i kvaliteten på doktorsavhandlingen och andra publikationer.

Dokumenterade färdigheter i kvantitativ analys och datahantering krävs. De viktigaste programvarorna som används i projektet är STATA och GIS, och kompetens på hög nivå för att använda den här programvaran är en fördel.

Vi letar också efter kommunikationsförmågor på hög nivå, god tidsstyrning och förmågan att interagera med forskarsamhället och bygga nätverk.

Utöver ovanstående kommer följande uppsättning kriterier att tillämpas vid bedömningen av kandidater:

- internationell erfarenhet;
- andra resultat och distinktioner som intygar sökandens förmåga att undersöka.
- förmåga att engagera och informera samhället i stort om forskning.

Utöver detta kommer hänsyn tas till personliga egenskaper, såsom akademiskt oberoende, samarbetsvilja och kommunikationsförmåga.

Villkor

Tillträde 2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

Tidsbegränsad anställning, till och med 2021-06-30.

Ansökan

Ansökningarna ska skrivas på engelska och måste innehålla:

1. Följebrev
2. Curriculum Vita
3. Forskningsplan där den sökande presenterar sina egna idéer för forskning som ska genomföras.
4. Publikationer inklusive publikationslist
5. Intyg, referenser osv

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3069
Kontakt
  • Jutta Bolt, associate professor, jutta.bolt@ekh.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-09-12
Sista ansökningsdag 2019-09-26

Tillbaka till lediga jobb