Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning

Tjänsten omfattar forskning och utveckling i biomedicinsk teknik med fokus på akustofores i kliniska tillämpningar

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att bedriva forskning. Undervisning kan även ingå dock ej mer än 20% av arbetstiden. Tjänsten skall inkludera möjligheter att deltaga i tre veckors pedagogisk utbildning. Forskningen omfattar utvärdering och analys av akustoforessystem samt forskning inom och utveckling av protokoll för klinsik hantering av blod med hjälp av akustofores.

Följande är exempel på arbetsuppgifter som kan ingå:

 • Akustoforesbaserad forskning
 • Undervisning på grundutbildnings- och doktorandnivå
 • Handledning av examensarbeten och doktorandprojekt
 • Söka externa forskningsmedel
 • Samarbete med näringsliv och omgivande samhälle
 • Administrativt arbete kopplat till ovanstående uppgifter

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav

 • Mycket bra kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper om mikrochipbaserad akustofores

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Kunskap och erfarenhet av att hantera och analysera blod och blodkomponenter
 • Dokumenterad erfarenhet av design av akustoforessystem och handhavande därav

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3115
Kontakt
 • Johan Nilsson, +46462227532
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-09-27
Sista ansökningsdag 2019-10-11

Tillbaka till lediga jobb