Lunds universitet, LTH, Matematikcentrum, LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Excellence in academy through gender equality

Inom LTH ser vi att heterogena grupper ofta bidrar till en mer kreativ miljö – viktig när vi tillsammans utforskar och skapar till nytta för världen.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för underrepresenterat kön, och vi arbetar aktivt för att LTH ska bli en jämställd fakultet. Därför gör vi en långsiktig satsning för att inspirera fler kvinnor att söka sig till mansdominerade forskningsområden – och vice versa.

Vi erbjuder alla nyanställda biträdande universitetslektorer ett attraktivt karriärprogram – LTH Career Academy – inom vilket deltagarna kan stärka sina karriärvägar inom akademin och utveckla sig som lärare och ledare.

Ämne

Tillämpad matematik eller matematisk statistik, beroende på kandidatens forskningsinriktning.

Särskild ämnesbeskrivning

Forskningsinriktningen ska vara en specialisering inom tillämpad matematik som stärker och kompletterar minst ett av följande forskningsområden vid Matematikcentrum LTH:

 • Partiella differentialekvationer (PDEer), speciellt stokastiska PDEer och variationsmetoder för PDEer med ickelinjära potentialer.
 • Matematiska verktyg för bildanalys och matematisk signalbehandling, speciellt anisotropisk diffusion och dynamisk sampling.
 • Spatio-temporala stokastiska modeller, speciellt klimatmodeller och stokastiska PDE-baserade angreppssätt.

Av ansökan ska det tydligt framgå hur den sökandes nuvarande forskning knyter an till de ovan nämnda forskningsområdena, och hur den sökandes planerade forskning kommer att utveckla dem.

Arbetsuppgifter

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning, men även undervisning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare, doktorander och postdoktorer.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:

 • Dokumenterad expertis inom ämnesområdet.
 • Erfarenhet som postdoktor eller relevant erfarenhet från näringsliv och/eller offentlig verksamhet.
 • Erfarenhet av annan relevant forskningsmiljö än där man ska verka.
 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning inom ämnesområdet. Särskild hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet bedöms stärka Matematikcentrum LTHs forskning inom områdena som beskrivs under rubriken Särskild ämnesbeskrivning. Det är meriterande att stärka flera områden.
 • Internationell forskningserfarenhet.
 • Förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering i konkurrens.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka övrig forskning, grundutbildning och innovation inom Matematikcentrum samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan:

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i tillämpad matematik

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller som på annat sätt har inhämtat motsvarande kunskaper.
 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.

Övriga krav:

 • Dokumenterad expertis inom ämnesområdet tillämpad matematik.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
 • Dokumenterad förmåga att aktivt söka forskningsfinansiering i konkurrens.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på grundläggande nivå i matematik eller matematisk statistik vid civilingenjörsprogrammen på LTH.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition. Särskild hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet bedöms stärka institutionens LTH-relaterade forskning inom tillämpad matematik.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Särskild hänsyn kommer att tas till den sökandes dokumenterade förmåga att undervisa på grundläggande nivå i matematik eller matematisk statistik vid civilingenjörsprogrammen på LTH.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3116
Kontakt
 • Eskil Hansen, 046 222 9628
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-10-28
Sista ansökningsdag 2019-11-18

Tillbaka till lediga jobb