Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfasetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett åttiotal anställda och ca 1500 studenter årligen. Vid Institutionen för kulturvetenskaper finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildnings nivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Gästforskare intermediala studier

50%

Tidsperiod: 200201 - 200531

Anställningen är placerad vid Avdelningen för intermediala studier som är en del av Institutionen för kulturvetenskaper. Ämnesfältet intermediala studier är till sin karaktär fler- och tvärvetenskapligt och arbetet på avdelningen kräver därför ett lärar- och forskarlag med olika ämnesmässiga kunskaper och kompetenser.

Vid avdelningen bedrivs utbildning på grundnivå, upp till och med kandidatkurs (sammanlagt tre terminer), samt ett antal kortare fristående kurser. Avdelningen bedriver forskning inom olika områden med förankring i intermedial teori, exempelvis estetik, populärkultur, musik, litteratur, reklam och retorik, visuella kommunikationsformer samt digitala medier. forskning och undervisning täcker in såväl historia som samtid med medie- och kulturteoretiska perspektiv.

Kravprofil


Arbetsuppgifter :

Gästforskaren ska delta i och bidra till att utveckla forskningsmiljön och dess nätverk/kontakter. Den som anställs förväntas kunna arbeta självständigt, men ska också kunna samverka med andra forskare inom ämnet. Det handlar bland annat om att aktivt delta i de forskningsseminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår inom ämnet, och därmed stimulera den teoretiska diskussionen, bidra med egna studier på området, samt bidra till det gemensamma arbetet med att initiera nya forskningsidéer.

Gästforskaren förväntas bedriva sin forskning i huvudsak på arbetsplatsen i Lund. Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Även forskningsrelaterade administrativa uppgifter, såsom att organisera seminarier eller workshop, eller att administrera arbetet med att utveckla en större forskningsansökan kan ingå i dessa 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationer

- doktorsexamen inom humaniora

- dokumenterad förankring i intermedialt teoretisk forskning

- kunna kommunicera i tal och skrift på engelska

- erfarenhet av att arbeta med forskningsansökningar

- erfarenhet av undervisning på universitetsnivå

Meriterande är:

- erfarenhet av att planera och organisera konferenser, symposier, etc.

- erfarenhet av samarbete med olika typer av relevanta organisationer (exempelvis skolor, museer, offentliga verksamheter)

- förankring i och kontakt med olika intermediala och estetikorienterade forskningsnätverk, nationellt och internationellt

I ansökan ska följande ingå:

- Kort presentation (2-3 sidor) av den sökande, med fokus på bakgrund som forskare inkl. en beskrivning av pågående och framtida planerade forskningsprojekt. Av denna redogörelse ska också klart och tydligt framgå hur den sökandes egen (genomförda såväl som framtida) forskning är intermedialt teoretiskt orienterad.

- Meritförteckning

- Publikationsförteckning

- Examensbevis, forskarutbildning

- Referenser som vittnar om god samarbetsförmåga

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-05-31
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3120
Kontakt
  • Monica Libell, prefekt, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Mikael Askander, avdelningsansvarig, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Lena Kandefelt, personalchef, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2019-09-18
Sista ansökningsdag 2019-10-17

Tillbaka till lediga jobb