Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Translationell medicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består främst av att bedriva forskning kring värd-patogen interaktioner hos bakteriella patogen (bla periodontala). Experimentella metoder inom mikrobiologi samt immunologi ingår. Handledning av ograduerade studenter och doktorand inom EU-finansierade projekt CORVOS ingår. Även ansvaret för gruppens födescytometer inklusive utbildning av nya användare ingår. Presentation av resultat på konferenser kan ingå. Projektet kommer att genomföras i forskargruppen som leds av prof. Anna Blom.

Kontaktuppgifter: anna.blom@med.lu.se, 040 33 82 33.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Kvalifikationer

De två viktigaste kriterierna för bedömningen av sökande är:

1. vetenskaplig kompetens inom biomedicinsk forskning bevisad med publikationer i internationella peer-granskade tidskrifter.

2. Erfarenhet av metoder specifika för mikrobiologisk forskning samt flödescytometri.

Övriga kvalifikationer

 • Postdoc-erfarenhet är önskvärt.
 • Tidigare erfarenhet av lämpliga metoder inom odling av flertal bakteriella arter (minst P2 säkerhetsnivå) och eukariotiska celler (cellinjer samt primära celler) samt deras analyser bla med hjälp av flödescytometri.
 • Experimentella metoder för bakterier: serumresistans, överlevnad i helblod, opsonisering. För eukariotiska celler: apoptos, fagocytos, oxidative burst.
 • Även avancerad mikroskopi (tex konfokalmikroskopi), molekylärbiologiska tekniker (kloning, DNA rening, transfektion), PCR och real-time Q-PCR, uttryck av rekombinanta proteiner, deras rening samt analyser (tex ELISA immunoprecipitering, FRET) är önskvärda.
 • Erfarenhet av djurförsök (möss) är önskvärda.
 • Mycket goda kunskaper av relevanta dataprogram som tex FlowJo, Prism, Photoshop/Illustrator (eller motsvarande) samt tidigare användning av elektronisk labbok är önskvärda.
 • Kandidaten måste behärska engelska språket flytande, såväl i tal som i skrift.
 • God kommunikationsförmåga samt samarbetsförmåga.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3200
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-10-02
Sista ansökningsdag 2019-10-16

Tillbaka till lediga jobb