Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

En doktorandanställning utlyses i biokemi. Forskningprojektet som ska bedrivas inriktar sig mot enzymologi för omsättning av hemicellulosa som är en i växter rikligt förekommande kolhydratfiber. Idag frisläpps hemicellulosa till stor del i avfallsströmmar t ex i pappers- och massa-industrin. Genom utveckling av nyskapande enzymteknologi syftar projektet till att möjliggöra produktion av helt nya biokemikalier och material från hemicellulosa som utvunnits från avfall. Enzymerna som studeras och använts är bl a glykosid-hydrolaser (beta-mannanas m fl) som kan katalysera biokemisk syntes av nya kolhydratbaserade tensider och biopolymerer. En del av metodiken är beskriven i "Rosengren et al. 2014 (Appl. Microbiol. Biotech., 98, 10091-10104)". Projektet innefattar utvecklande av nya enzymer, reaktioner och analytisk-preparativ produktseparation. Projektet innefattar också molekylärbiologi och strukturell protein-modellering för att få fram nya optimerade enzymvarianter. Andra centrala metoder är mass-spektrometri, vätskekromatografi, strukturbiologi och biofysikaliska metoder (protein-kolhydrat interaktion och NMR).

Projektet inkluderar samverkan med kemiteknik och polymerkemi samt företag. Projektet ligger inom ramen för strategiska forskningsområden vid Lunds universitet och bemöter samhällets behov att öka användingen av förnybara råvaror.

Ansökningsförfarande

Ansökan sker online och ska innehålla CV med kontaktinformation (email) till två referenspersoner, titel på examensarbete och summering av detta samt namn och kontaktinformation till handledare, språkkunskaper, lista på kurser med betyg samt betygsavskrift för examen. Andra meriter kan inkluderas.

I ansökan ska följande frågor besvaras: i) varför ska du komma ifråga för doktorandplatsen? (1/2 A4 sida) ii) baserat på artikeln "Rosengren et al 2014" refererat till ovan, formulera ett för projektet relevant forskningsproblem och beskriv hur det praktiskt skulle kunna lösas med din egen erfarenhet som utgångspunkt (1/2 A4 sida). 


Kvalifikationer

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Minst 4 års avklarade akademiska studier med inriktning mot biokemi, molekylärbiologi, bioteknologi eller motsvarande. Avklarat laborativt examensarbete eller motsvarande. Praktisk erfarenhet av proteiners inbindning av kolhydrater och ovan angivna metoder är viktiga meriter.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-12-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3220
Kontakt
  • Henrik Stålbrand, +46462228202, henrik.stalbrand@biochemistry.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-10-02
Sista ansökningsdag 2019-10-22

Tillbaka till lediga jobb