Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Det är allmänt känt att uppkomsten och den efterföljande expansionen i förhistorisk tid av kiselbiomineralisering, det vill säga utfällningen av oorganiskt kisel i levande celler driven av biologiska processer, har haft stor inverkan på konkurrensen om löst kisel (DSi) bland plankton i havet. Detta har resulterat i förändringar i den globala biogeokemiska omsättningen av kiseldioxid, kol och andra näringsämnen som reglerar havets produktivitet och i slutändan klimatet. Idag återspeglar en låg DSi-halt ett effektivt kiselupptag av pelagiska kiselinbindande organismer, framför allt kiselalger. Det är däremot inte känt hur varierande DSi-halter på grund av biologiskt upptag har förändrats under den senaste miljarden år på jorden. Det huvudsakliga målet med hela det här projektet är att undersöka samspelet mellan kiselalger och miljön och hur detta samspel har utvecklats genom jordens historia.

Arbetsuppgifter
Vi söker en mycket motiverad doktorand inom DEVOCEAN, ett femårigt ERC-projekt som utvärderar utvecklingen av kiselarter genom geologisk tid. Frågan om tidpunkten för kiselalgernas uppkomst är debatterad i litteraturen. Molekylära klockor placerar uppkomsten av kiselalger nära den gränsen mellan Trias och Jura, men det finns inte några fossil av kiselalger längre tillbaka än 115 miljoner år. Forskningen kommer att undersöka fördelningen av kiselalger i fossila material från lång tid tillbaka tillsammans med geokemiska och geologiska proxies som kan ge ytterligare information. Forskningen kommer också att undersöka andra geologiska formationer som kan innehålla kiselalger.

Kvalifikationer

Den sökande ska ha

 • en MSc inom geovetenskap, t.ex. i geologi, biogeokemi, oceanografi eller annat närbesläktat fält.
 • kunskap om geologiska tidsskalor.
 • praktisk erfarenhet av att arbeta i laboratorium.
 • praktisk erfarenhet av kiselalgers taxonomi.
 • kunskap om marina kiselalger, särskilt fossila kiselalger, skulle vara en tillgång.
 • möjlighet att arbeta på andra orter (veckor-månader) för att arbeta med andra som studerar taxonomi
 • god förmåga att använda engelska i tal och skrift 
 • god kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta i en forskargrupp (grupparbete), men också självständigt.


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökan
Ansökan ska bestå av CV, personligt brev och minst två referenser från tidigare arbetsgivare/handledare.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-01-01, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3255
Kontakt
 • Daniel Conley, daniel.conley@geol.lu.se, 046-222 04 49
 • Vendela Breeze, 046-222 30 85
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-10-23
Sista ansökningsdag 2019-11-13

Tillbaka till lediga jobb