Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Vi söker en biträdande forskare i gerontologi med inriktning åldrande och boende.

Anställningen är tidsbegränsad till 24 månader (startdatum 2020-01-01 eller enligt överenskommelse), med omfattning 70 % av heltid. Anställningen är placerad i forskargruppen "Aktivt och hälsosamt åldrande", knuten till Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE).

Beskrivning av projektet RELOC-AGE

Projektet RELOC-AGE adresserar åldrande och boende, med specifikt fokus på hur personer som är 55 år och äldre resonerar kring, förbereder sig för och faktiskt agerar när det gäller val av bostad samt hur sådant handlande är relaterat till hälsa och välbefinnande. Projektet genererar ny kunskap som kommer att användas för att utveckla och utvärdera en ny intervention i form av boenderådgivning för seniorer. RELOC-AGE genomförs i samarbete med bostadsföretag, kommuner och pensionärsorganisationer. Projektet genomförs i en tvärvetenskaplig och gränsöverskridande forskningsmiljö med aktiv brukarmedverkan i forskningsprocessen. Forskarna som leder projektet representerar olika inriktningar inom hälsovetenskap, med bidrag av internationella vetenskapliga experter inom ekonomi. Även medarbetare från andra ämnen och fakultetsområden kan komma att engageras.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar forskningsuppgifter relaterade till samtliga faser i forskningsprocessen, med tillämpning av såväl kvalitativa som kvantitativa metoder och så kallad blandad design. Forskaren som anställs kommer att arbeta såväl självständigt som i nära samverkan med övriga i projektet engagerade forskare och externa partners.

Arbetsuppgifterna omfattar projektledning, detaljplanering av delstudier och arbete med ansökningar till Etikprövningsmyndigheten, koordinering av datainsamling och kvalitetskontroll av data samt analyser och rapportering av vetenskapliga resultat. Doktorandhandledning kan komma att ingå. Vidare ingår arbetsuppgifter som avser kommunikation och översättning av resultat till olika målgrupper utanför akademin. Forskaren förutsätts medverka aktivt i seminarie- och mötesverksamhet, arbete med ansökningar och rapporter till finansiärer, medverkan vid konferenser och andra arrangemang samt andra inom forskningsmiljön förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter.

Kvalifikationer
Krav för anställningen:

 • Doktorsexamen i hälsovetenskap eller närliggande ämne, med inriktning av relevans för forskning om äldre, åldrande, hälsa och stödjande miljöer
 • Svensk legitimation för arbete inom hälso-och sjukvården
 • Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning om äldre, åldrande och hälsa
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med såväl kvantitativa som kvalitativa forskningsmetoder
 • Mycket goda kunskaper i talad och skriven svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, stort ansvarstagande, hög grad av självständighet och organisationsförmåga.

Meriterande för anställningen:

 • Erfarenhet av forskning inom tillämpningsområdet åldrande och boende
 • Erfarenhet av forskning där äldre personer och andra externa aktörer involveras aktivt i forskningsprocessen
 • Erfarenhet av att använda för forskningsområdet relevanta instrument/metoder för datainsamling
 • Erfarenhet av arbete i/samarbete med för projektet relevant forskningsmiljö samt kommunal verksamhet med äldre som målgrupp
 • Erfarenhet av projektledning
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 70
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3284
Kontakt
 • Susanne Iwarsson, professor och rekryterande chef, 046 222 1940
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-10-07
Sista ansökningsdag 2019-11-05

Tillbaka till lediga jobb