Lund University, Faculty of Social Sciences , The Department of Sociology

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Sociologiska institutionen i Lund består av tre samhällsvetenskapliga discipliner, pedagogik, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för samtliga tre discipliner är att de alla försöker förstå och förklara hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar därmed empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Arbetsuppgifter
Vi söker två postdoktorer med hög vetenskaplig kompetens och stark önskan att bidra till vår forskningsmiljö. Arbetsuppgifterna omfattar egen forskning (80%) och undervisning på samtliga nivåer (20%).

Kvalifikationer och bedömning
För anställning som postdoktor krävs doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i sociologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Doktorsexamen får inte vara mer än högst tre (3) år gammal vid ansökningstidens utgång (undantag kan endast göras om särskilda skäl föreligger). Kraven för doktorsexamen måste vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Grund för bedömning är förmåga att utveckla och genomföra forskning, av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga.

Främst beaktas vetenskaplig förmåga. Den sökande ska kunna dokumentera god vetenskaplig skicklighet genom kvaliteten på sin avhandling och andra publikationer. Sökande ska bedriva forskning som har en tydlig relation till forskningen vid institutionen. En forskningsplan (max 4 sidor) ska bifogas ansökan, där det framgår vilken forskning den sökande avser att bedriva och hur den relaterar till forskning vid institutionen.

Ansökan bedöms utifrån följande kriterier:
– Forskningsplanens relevans, styrka och relation till institutionens forskning
– Den vetenskapliga publiceringens kvalitet och relation till institutionens forskning
– Övriga meriter som styrker den sökandes forskningsförmåga
– God undervisningsförmåga
– Det är också väsentligt att de sökande avser att vistas i Lund under sin anställningstid för att aktivt bidra till forskningsmiljön.

Ansökan
Ansökan måste innehålla följande:
1. Forskningsplan som tydligt anger relation till pågående forskning vid institutionen, maximalt 4 sidor.
2. Ett CV med kopior av examensbevis
3. En publikationslista
4. Upp till fem (5) representativa publikationer
5. Kontaktuppgifter till tre (3) referenspersoner

Ansökningar som saknar något av ovanstående kommer att sorteras bort.

Villkor
Postdoktor är en meriteringsanställning inriktad på forskning och anställningen ska vara ett inledande steg i karriären. Anställningen är tvåårig.

Tillträde 2020-08-01 eller enligt överenskommelse. 

Observera att en person som tidigare varit anställd vid Lunds universitet som postdoktor under mer än ett år inte kan anställas som postdoktor igen inom samma eller närliggande ämnesområde vid universitetet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3318
Kontakt
  • Åsa Lundqvist, +46462228850
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-10-14
Sista ansökningsdag 2019-11-30

Tillbaka till lediga jobb